Hjertesoner for tryggere skolevei

Barneskolene følger opp Trygg trafikks arbeid med hjertesoner rundt skolen. Mindre biltrafikk og gode stopp- og hentesteder gir tryggere skoleveier og bedre trafikksikkerhet.
Elever om gårpå fortau med  malte fotavtrykk

Ved Bøleråsen skole er det røde og blå fotspor som minner barna om hvor de skal gå. Her er Ingrid og Juliette i klasse 6B på vei tilbake til skolen sammen med inspektør Mette Klann.    

En hjertesone er ikke et ferdig produkt, men en prosess som består av både små og store tiltak. Tiltakene er tilpasset trafikkmiljøet og mulighetene ved den enkelte skole. Lokal forankring blant ansatte, barn og foreldre er viktig for et godt resultat.

Ønsker at flere går og sykler til skolen

Hjertesoner er et et kontinuerlig og målrettet arbeid for å skape gode holdninger og handlinger. Ett mål er å få flere barn til å gå og sykle til skolen.

Hvis færre blir kjørt, blir det tryggere både på skoleveien og ved inngangen til skolen. I tillegg får barna mosjon og frisk luft, de treffer venner og blir vant til å ferdes i trafikken.

Bøleråsen skole godt i gang 

Bøleråsen skole åpnet sin hjertesone våren 2022 og gjennomfører en rekke tiltak for å gi elever, ansatte og foreldre en trafikksikker skole og SFO-hverdag.  

- Vi har vært så heldige å ha den samme trafikkontakten i åtte år, og hadde derfor et godt opplegg for trafikk og trafikkopplæring da kommunen startet opp med hjertesoner, sier inspektør Mette Klann.

Hun forteller at trafikkontakt Tove Rønning vedlikeholder skolens trafikkplan, en plan som er tilrettelagt for elevene på 1. - 7. trinn. Tove stiller også opp på høstens foreldremøte og forteller om tiltakene i planen og hva foreldrene kan bidra med. 

Av andre tiltak nevner Mette at skolen har en veibom som hindrer at biler kjører inn i skolegården.

- I de tilfellene hvor biler må kjøre inn, går det alltid en person med refleksvest foran, sier hun.  

- Skolen har også sykkelopplæring, egen sykkeldag og reflekskampanje som mange andre skoler. Men foreløpig er vi alene om å ha oppmalte fotavtrykk langs fortauet fra skolens «kiss and drive» til hovedinngangen, sier Mette.  

Jobber systematisk  

Kommunestyret tok initiativ til arbeidet med hjertesoner i 2019. De ba rådmannen sørge for at FAU ved barneskolene fikk opplæring i Trygg Trafikks hjertesoner og at FAUene utarbeidet bilfrie hjertesoner og «kiss-and-ride-løsninger» ved sine skoler.

Kommunen har siden jobbet systematisk med trafikksikkerhet og ble godkjent som Trafikksikker kommune i mars 2022.  

Nordre Follo har en tverrfaglig gruppe som jobber med trafikksikkerhet, mens en egen befaringsgruppe vurderer skoleveier og ser på trafikkforholdene rundt skoler og barnehager.

Trafikkontakter på skolene deltar i et eget  nettverk, som bidrar til økt kompetanse, inspirasjon og koordinering av arbeidet.

Nordre Follo deltar også i et nettverk i Akershus fylkeskommune. Her deler kommunene erfaringer i arbeidet med hjertesoner.  

I perioden 2021-2023 har kommunen gjennomført en rekke tiltak, blant annet seminar om hjertesoner og generell opplæring til skoleledere, trafikkontakter, FAU og elever ved barneskolene.

Befaringsgruppen har vært på alle barneskolen for å avdekke trafikale utfordringer og Akershus fylkeskommune har gjennomført en reisevaneundersøkelse blant alle elever i barneskolen.

Resultatene herfra og tidligere kartlegging danner grunnlaget for videre arbeidet med hjertesoner.  

Alle barneskolene skal etablere hjertesoner

Siggerud skole har også etablert hjertesone og har gjennomført aktiviteter som reflekskampanjer, gå til skolen aksjoner, skilt og kickoff.

I løpet av 2023 vil ytterligere fem skoler få hjertesoner:

  • Greverud
  • Hebekk
  • Langhus
  • Vevelstadåsen
  • Vassbonn

De øvrige skolene har planer om å etablere hjertesone innen utgangen av skoleåret 2024/2025. Kommunen har fått tilskudd til arbeidet, både fra Akershus fylkeskommune og Statens veivesen.      

Les mer om arbeidet med trafikksikkerhet

Sist endret: 01.01.2024