Hønsehold

Kort fortalt

  • Hønsehold er lov både i byen og på landet
  • Det er viktig å skaffe seg nødvendig kunnskap og utstyr 
  • Haner anbefales ikke i tettbygde strøk

Snakk med naboene dine

Høns kan være både matnyttig og koselig, og er lov i Follo både i byen og på landet.

Snakk med naboene dine, og eventuelt styret der du bor om hva de synes om å ha høner. Å ha høner sammen med flere kan være en hyggelig aktivitet i nabolaget, men det er ikke sikkert alle er like begeistret.

Slik tar du vare på høns

Skaff deg nødvendig informasjon og utstyr

Sett deg inn i hva som kreves for å holde høner på en forsvarlig måte. Høner er levende vesener, som krever daglig stell og omsorg.

Høner krever et tilstrekkelig stort hus med et tilhørende solid inngjerdet uteareal. Utearealet må være sikret mot inntrengere på bakkenivå og med tak.

Stell, renhold og mat

Det er lurt å lage en plan for hvordan hønseholdet skal organiseres og hvem som skal gjøre hva. For å unngå lukt, skadedyr, sykdommer og irriterte naboer er det viktig at det er tilstrekkelig renhold i hønsehuset og hønsegården.

Etter at du har renset i hønsehuset og gården er det lurt å kompostere restavfallet, slik at det kan bli til superkompost til grønnsakhagen.

Skal jeg ha hane?

Haner anbefales ikke i tettbebygd strøk på grunn av hanegal. En liten flokk høner (3-5 stk.) klarer seg fint uten hane.

Hvis du skaffer deg hane er det viktig å isolere hønsehuset skikkelig, skru av lyset/ dekk vinduene om natten, og hold flokken din inne nattestid.

Ta ansvar for dyrevelferd og dyrehelse ved å være forberedt på slakting

Du kan slakte for eget bruk, men du må skaffe deg kompetansen til å slakte på en god måte. Det kan også bli behov for å slakting ved akutt sykdom eller større epidemier blant hønene.

Det er også verdt å merke seg at når kyllinger ruges ut er halvparten haner, som ikke kan leve sammen hele livet.

Råd om fugleinfluensa

Det pågår et større utbrudd av fugleinfluensa blant villfugl i Norge. Sykdommen er foreløpig ikke registrert i Nordre Follo kommune, men vi må forberede oss på at det kan dukke opp enkelttilfeller eller større utbrudd her også.

Alle og enhver har ansvaret for å varsle Mattilsynet ved mistanke om alvorlige og smittsomme dyresykdommer, inkludert fugleinfluensa.

Gå hit for å lese mer om fugleinfluensa.

Nyttig informasjon