Råd om fugleinfluensa

Kort fortalt

  • Vi må forberede oss på at enkelttilfeller eller utbrudd av fugleinfluensa kan dukke opp i kommunen.
  • Alle og enhver har ansvaret for å varsle Mattilsynet ved mistanke om alvorlige og smittsomme dyresykdommer, inkludert fugleinfluensa.  

Fugleinfluensa 

Det pågår et større utbrudd av fugleinfluensa blant villfugl i Norge. Sykdommen er foreløpig ikke registrert i Nordre Follo kommune, men vi må forberede oss på at det kan dukke opp enkelttilfeller eller større utbrudd her også.

Fugleinfluensa er en smittsom virussykdom hos fugler som en sjelden gang smitter over til andre dyr. Sykdommen er vurdert til å ha svært lav risiko for smitte til mennesker.

Mattilsynets temaside om fugleinfluensa er det mye relevant informasjon som oppdateres fortløpende. Temasiden inneholder blant annet svar på de vanligste spørsmålene fra privatpersoner om fugleinfluensa.    

Hva gjør jeg hvis jeg finner døde fugler?

Varsle Mattilsynet og Nordre Follo kommune

Hvis du oppdager flere døde fugler eller mistenker fugleinfluensa hos fugler eller andre dyr, må du varsle Mattilsynet og oss.

Du kan melde fra til Mattilsynet via elektronisk skjema eller ved å sende e-post til innmelding.fugleinfluensa@mattilsynet.no. Du kan varsle oss gjennom den kommunale viltvakta, telefon 66 81 89 00.

La fuglen ligge

Ved mistanke om fugleinfluensa, bør du la fuglen ligge til du hører fra Mattilsynet og/eller kommunen.

Hvis det ikke er mistanke om fugleinfluensa, kan fuglen legges i en dobbel avfallspose før den kastes i husholdningsavfallet (ikke bioavfall). Husk engangshansker, munnbind og god håndhygiene.

Hvor kan jeg lese mer?

Kontaktinformasjon

Har du oppdaget døde eller syke fugler og andre dyr, og mistenker fugleinfluensa?

Meld fra til Mattilsynet på e-post innmelding.fugleinfluensa@mattilsynet.no, og Nordre Follo kommune ved fallviltgruppa, telefon 66 81 89 00.