Praktisk bistand og opplæring

Kort fortalt

Med praktisk bistand og opplæring kan du få hjelp og opplæring i blant annet

  • husarbeid 
  • personlig hygiene
  • å kle på deg
  • å lage mat

Hva er praktisk bistand og opplæring?

Med praktisk bistand og opplæring kan du få hjelp til gjøre oppgaver i hverdagen din. Denne hjelpen kan du få både i og utenfor hjemmet ditt.

Det er viktig at du får trene på å gjøre mest mulig selv. Praktisk bistand og opplæring vil ofte kunne kombineres. Det betyr at du kan få personlig assistanse til å få utført noen oppgaver, mens andre ting vil du bli lært opp til å mestre selv. 

Hva kan du få opplæring i?

Du kan få opplæring i 

  • husarbeid 
  • personlig hygiene
  • å kle på deg
  • å lage mat

Tjenesten omfatter også boveiledning.

Hva kan du få hjelp til?

Hva du får hjelp til vil bli vurdert opp mot andre tjenester som du mottar.

Eksempler på hva du kan få hjelp (praktisk bistand) til:

  • handle mat
  • lage mat
  • vaske klær og bolig
  • egenomsorg og personlig stell

Hva koster det?

Bistand til og opplæring i personlig stell og egenomsorg skal være gratis. For annen praktisk bistand og opplæring kan kommunen ta en egenandel.

Slik søker du

Fyll ut skjemaet:

Søk helse- og omsorgstjenester

Du kan søke om flere tjenester på samme skjema. Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon.

Vår adresse er:

Nordre Follo kommune
Mottak, familiestøtte og boliger
Postboks 3010
1402 Ski

Saksbehandling

Kommunen gjør en individuell vurdering av hvert enkelt tilfelle. Du hører fra oss innen fire uker.

Kontakt oss

Mottak, familiestøtte og boliger

Telefon sentralbord: 02178

Vakttelefon: 98 29 87 44

Mottak, familiestøtte og boliger