Omsorgsstønad

Kort fortalt

  • Har du store omsorgsoppgaver som ektefelle, forelder eller pårørende, kan du søke om omsorgsstønad
  • For å få støtte, må omsorgsarbeidet må være relativt langvarig og ha et visst omfang

Hva er omsorgsstønad?

Omsorgsstønad er en stønad til deg som er ektefelle, forelder eller pårørende og har særlig store omsorgsoppgaver.

Formålet er å bidra til best mulig omsorg 

Det er også et mål å gjøre det mulig for private omsorgsytere å stå for arbeidet. Du kan få omsorgsstønad for å gjøre omsorgsoppgaver som kommunen ellers hadde måttet ta seg av.

Det er en forutsetning at den som har hjelpebehovet, ønsker at du skal stå for hjelpen og at hen mener det er best for seg.

Kommunen må også vurdere hjelpebehovet, slik at hjelp fra deg er det beste alternativet. 

Omsorgsarbeidet må være særlig tyngende

Det betyr at arbeidet må være relativt langvarig og ha et visst omfang. Det spiller også en rolle for vurderingen, men er ikke avgjørende, om omsorgsarbeidet fører til at du mister inntekt. 

Vi bruker skjønn når vi vurderer, og eventuelt innvilger, søknad om omsorgsstønad. Det gjelder også for hvor stor stønaden blir. 

Omsorgsstønad regnes som inntekt etter skatteloven

Omsorgsstønad kan påvirke andre utbetalinger fra NAV. Du må selv melde fra til NAV om du får omsorgsstønad.

Slik søker du

Fyll ut skjemaet:

Søk helse- og omsorgstjenester

Du kan søke om flere tjenester på samme skjema. Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon.

Vår adresse er:

Nordre Follo kommune
Mottak, familiestøtte og boliger
Postboks 3010
1402 Ski

Saksbehandling

Kommunen gjør en individuell vurdering av hvert enkelt tilfelle. Du hører fra oss innen fire uker.

Kontakt oss

Mottak, familiestøtte og boliger

Telefon sentralbord: 02178

Vakttelefon: 98 29 87 44

Mottak, familiestøtte og boliger