Dagtilbud for personer med funksjonsnedsettelser

Kort fortalt

Et dagtilbud skal bidra til du med store funksjonsnedsettelser kan få
delta i

  • meningsfulle aktiviteter
  • tilrettelagt arbeid
  • sosialt fellesskap
  • trening i å bli selvstendig 

Hva er dagtilbud?

Et dagtilbud skal bidra til at personer med store funksjonsnedsettelser får delta i meningsfull aktivitet, tilrettelagt arbeid og sosial kontakt. 

Skal bidra til utvikling, mestring og økt selvstendighet

På dagtilbudet er sosialt fellesskap, fysisk trening og trening for å bli selvstendig sentralt. 

Tilbudet er åpent alle hverdager kl. 08.00–15.00, bortsett fra i ferieuker i juli, i julen og påsken.

Slik søker du

Fyll ut skjemaet:

Søk helse- og omsorgstjenester

Du kan søke om flere tjenester på samme skjema.

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon.

Vår adresse er:

Nordre Follo kommune
Mottak, familiestøtte og boliger
Postboks 3010
1402 Ski

Saksbehandling

Kommunen gjør en individuell vurdering av hvert enkelt tilfelle. Du hører fra oss innen fire uker.

Kontakt oss

Mottak, familiestøtte og boliger

Telefon sentralbord: 02178

Vakttelefon: 98 29 87 44

Mottak, familiestøtte og boliger