Avlastning

Kort fortalt

  • Har du store omsorgsoppgaver, kan du søke om avlastning
  • Du kan få avlastning hjemme eller i institusjon/bolig
  • Tjenesten er gratis

Hva er avlastning?

Avlastning er en tjeneste som skal

  • hindre utmattelse hos deg som har særlig store omsorgsoppgaver
  • bidra til å opprettholde gode relasjoner
  • gi mulighet for ferie
  • gjøre det mulig for deg å gi mer tid til søsken

Tiltakene skal gjøre det mulig for deg å gi best mulig omsorg. Avlastningen kan skje hjemme hos dere eller i institusjon/bolig.

Tjenesten er gratis.

Slik søker du

Fyll ut skjemaet:

Søk helse- og omsorgstjenester

Du kan søke om flere tjenester på samme skjema.

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon.

Vår adresse er:

Nordre Follo kommune
Mottak, familiestøtte og boliger
Postboks 3010
1402 Ski

Saksbehandling

Kommunen gjør en individuell vurdering av hvert enkelt tilfelle. Du hører fra oss innen fire uker.

Kontakt oss

Mottak, familiestøtte og boliger

Telefon sentralbord: 02178

Vakttelefon: 98 29 87 44

Mottak, familiestøtte og boliger