Hverdagsrehabilitering

Kort fortalt

 • Hverdagsrehabilitering er trening og tilrettelegging for å mestre hverdagen i eget hjem og nærmiljø.
 • Tjenesten er for hjemmeboende innbyggere over 18 år og foregår i en tidsavgrenset periode.

Hva er hverdagsrehabilitering?

 • Hverdagsrehabilitering er en forebyggende helsetjeneste der vi ønsker å nå innbyggerne på et tidlig stadium ved  funksjonsendring.
 • Hverdagsrehabiliteringsteamet består av sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut og hjemmetrener.
 • Vi gjør en tverrfaglig kartlegging for å finne hverdagsaktiviteter som er viktige for deg å mestre. Basert på disse aktivitetene setter du deg mål og vi lager en opptreningsplan sammen.
 • Opptreningen foregår i hjemmet ditt og/eller i ditt nærmiljø sammen med oss i en tidsavgrenset periode.
  Vi evaluerer og justerer målene underveis.

Film om hverdagsrehabilitering

Koster det noe?

Tjenesten er gratis. Vi søker enkle hjelpemidler ved behov. Ved korttidslån av hjelpemidler må du regne med et utlegg.

Se Hjelpemidler

Hvem kan få hverdagsrehabilitering?

 • Du som er over 18 år og bor hjemme.
 • Du som strever med hverdagslige aktiviteter som for eksempel å komme deg til butikken, dusje eller få på/av støttestrømper.
 • Du som nylig har hatt et opphold på sykehus eller institusjon og har behov for hjelp til å mestre hverdagen igjen.
 • Du som har falt eller er redd for å falle.
 • Du som vurderer å søke om kommunale tjenester eller hjelpemidler.

Slik søker du

Du/din pårørende kan ta direkte kontakt med oss. Din fastlege, fysioterapeut eller ergoterapeut kan søke om tjenesten. Hvis du allerede har en kommunal tjeneste i hjemmet, kan du be om hjelp til å ta kontakt med oss.

Hva skjer videre?

 • Vi kontakter deg per telefon og avklarer hva vi gjør videre. 
 • Vi kommer hjem til deg for en samtale.
 • Vi lager oppfølgingsplan sammen med deg.
 • Vi trener for å nå dine mål sammen med deg i ditt hjem eller nærmiljø. Treningen foregår hverdager på dagtid. 
 • Vi evaluerer og justerer mål underveis.

Lover og retningslinjer

Kontaktinformasjon

Hverdagsrehabilitering

Vakttelefon (mandag–fredag kl. 09.00–14.00)

Telefon: 94 02 35 65