Praktisk bistand, rengjøring (hjemmehjelp)

Kort fortalt

 • Du må søke om å få praktisk bistand, rengjøring. Tjenesten utfører overflaterenhold av rom som er i daglig bruk og kan hjelpe deg med å vaske klær og skifte på sengen. 
 • Det er fritt brukervalg og du kan velge mellom tre leverandører. Det er mulig å bytte leverandør i vedtaksperioden.
 • Målet er at tjenesten skal støtte innbyggere til å ha et aktivt liv og klare seg best mulig selv.  

Hva er praktisk bistand, rengjøring?

 • Praktisk bistand, rengjøring kan hjelpe deg med overflaterenhold av rom som er i daglig bruk, overflaterengjøring bad og kjøkken, støvsuging, gulvvask og vinduspuss (inntil to ganger i året). Ved behov kan du også få hjelp til klesvask og til å skifte på sengen.
 • Tjenesten er behovsbasert. Det vil si at det må være et helsemessig behov for hjelp. Hvis det bor flere voksne i samme husstand må alle ha behov for tjenesten for å få den innvilget.
 • Tjenesten blir vurdert individuelt ut fra den enkeltes behov. 

Utstyr

Du må selv sørge for utstyr som såpe, kluter og støvsuger.

Leverandørvalg

Nordre Follo kommune har avtale med BoHjemme og Mio AS, i tillegg til kommunal leverandør av tjenesten. Prisen og innholdet i tjenesten er det samme uansett hvilken leverandør du velger. Før oppstart må du ha søkt og fått tjenesten innvilget av Vedtakskontoret. De orienterer leverandøren om ditt valg og leverandøren vil ta kontakt med deg.

Koster det noe?

Du må betale egenandel for praktisk bistand, rengjøring. Hvis det er flere voksne i samme husstand blir totalinntekten lagt til grunn.

For inntekt opp til 2 G (G er folketrygdens grunnbeløp) er egenandelen kr 75 per time, maksimalt kr 220 per måned.

For inntekter utover 2 G er egenandelen per time kr 363 (selvkost), med følgende maksimalsatser: 

 • For inntekt mellom 2 - 3 G skal det maksimalt betales for to timer per måned.
 • For inntekt mellom 3 - 4 G skal det maksimalt betales for tre timer per måned.
 • For inntekt mellom 4 - 5 G skal det maksimalt betales for seks timer per måned.
 • For inntekt mellom 5 - 6 G skal det maksimalt betales for åtte timer per måned.   

Folketrygdens grunnbeløp

Slik søker du

Du kan søke om praktisk bistand, rengjøring ved å bruke søknadsskjemaet nedenfor:

Søk om helsetjenester

Ved behov kan hjemmetjenesten eller andre hjelpe deg å søke. Du kan også ringe Vedtakskontoret.

Hva skjer videre?

En saksbehandler kartlegger behov for tjenesten, enten per telefon eller ved vurderingsbesøk. Hvis du får innvilget tjenesten, vil det skriftlige vedtaket inneholde opplysninger om hva du får hjelp til, innenfor hvilke tidsrom og hvor ofte du får hjelp. Tjenesten blir revurdert hvis situasjonen endrer seg, eventuelt ved revurderingsdato som står i vedtaket.

Klage på vedtak

Du har rett til å klage på vedtaket. Hvis din klage ikke fører frem vil den sendes til Statsforvalteren for videre klagebehandling. Vedtakskontoret kan hjelpe deg med å skrive klagen.

Lover og retningslinjer

Kontaktinformasjon

Mottak og koordinering

Postadresse:
Nordre Follo kommune
Mottak og koordinering
Postboks 3010
1402 Ski

Vedtakskontoret

Husk at du ikke må sende personsensitive opplysninger på e-post.

Telefon: 90 54 82 63
Telefon sentralbord: 02178

Leverandører 

 • BoHjemme: 94 00 95 80
 • Mio AS: 45 05 45 05
 • Kommunal leverandør: 91 12 34 61