Ergoterapi for voksne

Kort fortalt

 • Ergoterapitjenesten er for deg som har ulike helsemessige utfordringer.
 • Tilbudet gjelder deg som er over 18 år og bor eller oppholder deg midlertidig i kommunen.
 • Ergoterapeuter er autorisert helsepersonell og inngår i kommunens helsetilbud.

Tjenesten har for tiden redusert kapasitet

Vi opplever stor etterspørsel etter våre tjenester, noe som fører til venteliste. Ventetiden er dessverre lang og for tiden klarer vi kun å prioritere nødvendig helsehjelp for å dekke grunnleggende behov. Hvis du allerede har henvendt deg til tjenesten, vil en ergoterapeut ta kontakt med deg så snart det er mulig.

Om ergoterapitjenesten

Ergoterapeutene tilbyr tjenester til mennesker i alle aldre som har, eller står i fare for å få problemer med å utføre daglige oppgaver på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse. 

Vi samarbeider med deg om å finne løsninger så du blir mest mulig aktiv og selvstendig i hverdagen.

Vi samarbeider også med andre tjenester ved behov. Grunnlaget for aktiviteter er dine mål, ressurser og mestring i tilknytning  til aktiviteter du synes er positive og meningsfulle.

Du kan få oppfølging hjemme hos deg, på institusjon eller der du oppholder deg på dagtid, mandag til fredag. 

Kommunale ergoterapitjenester er gratis.

Hva kan ergoterapeutene hjelpe deg med?

Før vi setter i gang eventuelle tiltak, gjennomfører vi en kartleggingssamtale eller et vurderingsbesøk.

Dette er noen av tiltakene:

 • rehabilitering/habilitering
 • trening, aktivitet og tilrettelegging ved rehabiliteringsopphold på Finstadtunet/ Høyås/ Greverud
 • trening i daglige oppgaver/aktiviteter 
 • tilpassede aktiviteter og arbeidsvaner
 • formidle og tilpasse tekniske hjelpemidler 
 • velferdsteknologi
 • tilrettelegging og råd ved endring/ny bolig
 • tiltak for å forebygge fall
 • tiltak for syn- og hørsel
 • poliklinisk virksomhet

Time hos ergoterapeut

Hvem kan få time?

Alle som:

 • har behov for ergoterapi
 • bor i Nordre Follo kommune og er over 18 år
 • ikke har behov for vurdering i eller av hjemmet sitt

Hva kan vi tilby?

 • Generelle råd og veiledning knyttet til aktivitet og deltakelse
 • Vurdering av hjelpemiddelbehov
 • Søknad/bytte/tilpasning av hjelpemiddel fra NAV Hjelpemiddelsentral
 • Eventuell oppfølging etter poliklinikk skjer ved telefonkontakt

Hvordan få time?

Du må selv kontakte ergoterapitjenesten på telefon 479 07 715 mandag – torsdag kl. 8.30 – 10.30 eller e-post ergoterapi@nordrefollo.kommune.no for bestilling av time.

Timen vil ha en varighet på inntil 30 minutter.

Hvor er poliklinikken?

Hjelpemiddellager Nordre Follo: Berghagan 4, 1405 Langhus.

Pris og transport

Tjenesten er gratis. Du må selv komme deg til timen. Reisen dekkes ikke gjennom Pasientreiser.

Hva kan du gjøre selv? 

Vil du vite hvordan du kan tilrettelegge boligen din?

Trenger du hjelpemidler?

Lån av hjelpemidler i mer enn to år

Hvis du har behov for å låne hjelpemidler i mer enn to år, kan du søke varig utlån gjennom NAV Hjelpemiddelsentral. En ergoterapeut kan hjelpe deg med faglig vurdering, veiledning og hjelp til å søke aktuelle hjelpemidler.

Det er mulig å søke om hjelpemidler selv. 

Se veiledning på NAV Hjelpemiddelsentral

Kortvarig behov for hjelpemidler

Har du kortvarig behov for hjelpemidler, kan du ta kontakt med lokalt hjelpemiddellager.

Åpningstid: Hverdager kl 08.30-15.00.  

Telefon: 64 86 47 90 (hverdager kl 08.30-11.00)

Adresse: Berghagan 4, 1405 Langhus

E-post: Hjelpemiddellageret

Les mer om hjelpemidler: Hjelpemidler

Brukerpass

Brukerpass er en avtale som gir deg utvidet ansvar og økt innflytelse i egen hjelpemiddelsak gjennom en fullmakt (brukerpass). Brukerpass er en avtale mellom deg og NAV Hjelpemiddelsentral.

Hvis du ønsker brukerpass eller mer informasjon om ordningen, kan du ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral Oslo på telefon 40 70 28 03 eller e-post nav.hot.oslo@nav.no

Informasjon om brukerpass på nav.no.

Noen hjelpemidler må du kjøpe selv

Mindre hjelpemidler til bruk i dagliglivet må du kjøpe selv, for eksempel støttehåndtak, krykker, forhøyningsklosser til stol eller seng og gripetang.

Dette kan du blant annet kjøpe på apoteket eller firmaer innen detaljhandel og på ulike nettbutikker.

Hvis du har tjenester fra kommunen, kan du spørre de ansatte du møter om de kan gi deg noen tips og råd.

Varmehjelpemidler

Det er egne kriterier knyttet til stønad for å få varmehjelpemidler i forbindelse med sykdom eller skade. Behovet for slike hjelpemidler vil ikke anses som medisinsk nødvendig før andre og rimeligere tiltak er vurdert og/eller utprøvd og ikke funnet tilstrekkelig.

Det skal alltid ligge en anbefaling med diagnose fra lege til grunn.

Du kan søke om slike hjelpemidler selv eller du kan be lege om hjelp til dette. Ved behov for reparasjon eller retur av varmehjelpemidler, så kan du kontakte lokalt hjelpemiddellager. 

Ergoterapitjenesten i Nordre Follo tar ikke imot henvisninger knyttet til behov for varmehjelpemidler.

Slik søker du om ergoterapi 

Send inn en søknad hvis du har behov for kommunal ergoterapitjeneste.

Søk om ergoterapi

Du trenger ikke henvisning fra lege eller annet helsepersonell for å få ergoterapitjenester. Du eller dine nærmeste kan ta direkte kontakt med ergoterapitjenesten, og vi tar også i mot henvendelser på telefon.

Hvordan prioriterer vi henvisninger som kommer til oss?

Grunnlaget for prioriteringer i ergoterapitjenesten er en faglig vurdering av funksjon, tilstandens alvorlighetsgrad og tiltakets nytte for den enkelte. Henvisninger behandles etter tjenestens prioriteringsnøkkel for å:

 • sikre lik prioritering uavhengig av bosted, kjønn og sosial status.
 • sikre at prioritering er i tråd med lovverk, nasjonale og lokale føringer og yrkesetiske retningslinjer.

Ergoterapitjenesten har venteliste for tjenesten, og du må regne med ventetid før du får hjelp fra en ergoterapeut.

Ta kontakt med ergoterapitjenesten hvis du har spørsmål om situasjonen din endrer seg etter du har henvist ditt behov eller ved annen relevant informasjon som gjelder ditt behov.

Prioriteringsnøkkel i ergoterapitjenesten

Kontakt oss

Kontakt Ergoterapi

Telefon 47 90 77 15

Telefontid mandag–torsdag kl. 08.30-10.30

E-post ergoterapi@nordrefollo.kommune.no