Lån og tilskudd

Kort fortalt

  • Hvis du ikke får lån i vanlig bank til å kjøpe deg eller tilpasse egen bolig, og ikke har mulighet til å spare, kan du søke om startlån og tilskudd
  • Søk om startlån og tilskudd på Husbankens nettsider
  • Kommunen behandler søknaden din 

Startlån

Et startlån kan hjelpe deg som har hatt problemer med å få lån i vanlig bank til å kjøpe eller tilpasse egen bolig.

Du kan søke startlån hvis du tilhører minst en gruppene nedenfor:     

  • Familie med barn, med behov for en stabil bolig raskt
  • Mottar trygd eller offentlige ytelser 
  • Du står i fare for å miste boligen ved tvangssalg på grunn av boliggjeld.

Forutsetningen for å få startlån er at du har høy nok inntekt til å betjene startlånet ved siden av andre utgifter.

Husbanken - startlån

Tilskudd

Hvis du eller andre i husstanden har nedsatt funksjonsevne, og behov for å bygge om boligen, kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger. 

Du kan også søke om økonomisk støtte (tilskudd) til å

  • kjøpe eller beholde boligen
  • refinansiere lånegjelden
  • prosjektering før ombygging

Søk via Husbankens nettsider

Husbanken – tilskudd

Kontaktinformasjon

Adresse: Idrettsveien 10, 1400 Ski 
Telefon: 66 10 14 42 (mandag–fredag kl. 09.00–15.00)  
Boligkontoret

Besøkstid: Etter avtale.