Kurs og grupper hos Frisklivssentralen

Vi arrangerer kurs om blant annet kosthold, søvn, tobakk, mestring av belastninger og lettere psykiske plager.
bilde av pc og skjerm kurs frisklivssentralen

Frisklivsresepten – i gruppe eller individuelt

Et gruppetilbud for voksne (18+) som ønsker å endre levevaner. Oppfølgingen varer i 12 uker og består av

  • individuelle samtaler
  • mulighet for fellestreninger
  • syv temasamlinger
  • testing 
  • retesting

Ta kontakt med Frisklivssentralen direkte, eller bli henvist av fastlegen.

Tilbudet er for alle innbyggere i Nordre Follo, og er gratis.

Nye grupper starter i uke 34 og 36

Tid: Torsdager kl. 08.30–11.00
Sted: Tårnåsen aktivitetssenter

Jeg vil endre kostholdet mitt

Bra mat for bedre helse er et kurstilbud for personer som kan ha nytte av å gjøre endringer i sine levevaner med fokus på kosthold.

Kurset tar utgangspunkt i Helsedirektoratets anbefalinger for ernæring.

Kurset består av fem samlinger.

Kurset koster 290 kroner.

Kurs fra uke 36

Tid: Onsdager kl. 09.00–11.30
Sted: Tårnåsen aktivitetssenter

Jeg vil slutte med røyk eller snus

På Frisklivssentralen kan du få individuell oppfølging for å slutte med røyk eller snus. Ta kontakt med oss for å avtale en oppstartsamtale.

Vi arrangerer også kurset Tobakksfri en til to ganger per halvår. Kurset består av seks samlinger.

Kurset koster 290 kroner.

Kurs fra uke 41

Tid: Tirsdager kl. 14.00–15.30
Sted: Tårnåsen aktivitetssenter

Jeg sliter med søvnen

Strever du med insomni eller lettere søvnvansker, og ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten medikamenter? Da kan søvnkurset Sov godt være noe for deg.  

Insomni kjennetegnes av dårlig eller lite søvn på grunn av vansker med å sovne, urolig nattesøvn eller at du våkner tidlig om morgenen.

Hvis du opplever at du fungerer dårlig på dagtid på grunn av dårlig søvn, ta kontakt med Frisklivssentralen for en forsamtale. Vi vurderer om kurset passer for deg.

Kurset koster 290 kroner.

Kurs fra uke 36

Tid: Tirsdager kl. 09.30–11.30
Sted: Tårnåsen aktivitetssenter

Jeg vil mestre hverdagen bedre

Hverdagsglede

Hverdagsglede er et mestringskurs som handler om de små, enkle tingene du kan gjøre i din egen hverdag for å oppleve mestring og glede.

Målet er å fremme egen psykisk helse og livskvalitet. 

Kurset består av seks samlinger.

Kurset koster 290 kroner.

Kurs fra uke 36

Tid: Onsdager kl. 09.00–11.30
Sted: Waldermarhøy bygde- og kultursenter

Kurs i mestring av belastning (KiB)

Dette kurset er utarbeidet for voksne som har behov for å bedre evnen til å regulere og mestre belastninger knyttet til både helse, arbeids- og privatliv.

Kurset bygger på kognitiv sosial læringsteori, som vektlegger sammenhengen mellom egne tanker, problemforståelse og problemløsning.

Et viktig element på kurset er å lære, kjenne igjen og endre tanker som vedlikeholder og forsterker belastninger og bli bevisst på egne mestringsstrategier.

Kurset er ikke samtaleterapi, men vi tar opp aktuelle problemområder generelt, og den enkelte arbeider videre med egne problemer ved å prøve ut metodene/teknikkene som læres på kurset i egen hverdag. Kurset går over ti samlinger à 2,5 timer.

Kurset koster 1 000 kroner.

Kurs fra uke 41

Tid: Mandager kl. 12.00–14.30
Sted: Nordre Follo rådhus

Kurs i bekymringsmestring 

Dette er et kurs for personer som opplever angst og stressrelaterte plager. Kurset har dokumentert effekt i å hjelpe mennesker til en mer avslappet hverdag.

Kurset bygger i hovedsak på prinsipper fra metakognitiv terapi, som handler om hvordan vi forholder oss til tankene våre, og mindfulnessbaserte terapier, som handler om å være til stede her og nå, med vennlighet og aksept.

Kurset holdes for tiden av Rask psykisk helse i kommunen.

Les mer om kurset

Senfølger av covid-19

Lever du med senfølger etter covid-19, ta kontakt med Frisklivssentralen for en prat om aktuelle tilbud.

E-post: frisklivssentralen@nordrefollo.kommune.no
Telefon: 93 27 16 17 / 46 93 04 90

Kontakt oss

Telefon

Siri Mathiassen: 93 27 16 17
Maren-Kristine P. Hetland: 46 93 04 90

E-post

Frisklivssentralen i Nordre Follo

Følg oss i sosiale medier

Sist endret: 19.06.2024