Kurs og grupper

Kort fortalt

Frisklivssentralen arrangerer en rekke kurs innenfor blant annet kosthold, søvn, tobakk og hverdagsmestring. 

Aktuelt nå: Kurs i Hverdagsglede

Lær hvordan du kan ta små grep for å føle deg bedre. Kursene starter 2. og 3. november.

Les mer om Hverdasglede 

Jeg vil justere kostholdet mitt

Bra Mat for bedre helse er et kurs for deg som ønsker inspirasjon og kunnskap for å endre dine kostvaner. Kurset består av både teori og praksis. Vi fokuserer på små endringene som kan føre til varige endringer. Kurset er utarbeidet av Helsedirektoratet og bygger på de nasjonale kostrådene.

Kurset passer for deg som 

  • ønsker å lære mer om sunt kosthold.
  • vil gi familien et sunnere kosthold.
  • trenger energi til daglige gjøremål.
  • ønsker vektkontroll.
  • har høyt blodtrykk/diabetes eller står i fare for å få det.

Jeg vil slutte med røyk eller snus

På Frisklivssentralen kan du få individuell oppfølging for å slutte med røyk eller snus. Ta kontakt med oss for å avtale en oppstartsamtale. Vi arrangerer også kurset Tobakksfri en til to ganger per halvår.

Jeg sliter med søvnen

Insomni kjennetegnes av dårlig eller lite søvn på grunn av innsovningsvansker, urolig nattesøvn eller tidlig morgenoppvåkning. Noen opplever alle disse søvnvanskene, mens andre sliter kun med et av symptomene, for eksempel innsovningsvansker. På dagtid opplever man tretthet, konsentrasjonsvansker, humørsvingninger og liknende.

Frisklivssentralen tilbyr Stå opp – søvnbehandling i gruppe for voksne med insomni. Det kan være forhold som gjør at behandlingen ikke passer for alle, og derfor kaller vi inn til en forsamtale for å vurdere dette. 

Jeg vil bli mer fysisk aktiv 

Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid Nordre Follo er for deg mellom 18 og 67 år, som helt eller delvis er sykemeldt eller ufør, mottar arbeidsavklaringspenger, dagpenger eller annen sosial stønad fra NAV. Tilbudet er for innbyggere og ansatte i Nordre Follo kommune og drives av Ski IL Alliansen i samarbeid med kommunen.

Timeplan for høsten 2021

Følg med på Facebook   

60 Pluss

Dette er et treningstilbud for innbyggere i Nordre Follo over 60 år. Tilbudet drives av Ski IL Alliansen i samarbeid med kommunen.

Timeplan for høsten 2021

Følg med på Facebook

Kontaktinformasjon for begge tilbudene

Ski idrettspark

Telefon 91 63 87 47

Jeg vil mestre hverdagen bedre

Hverdagsglede

Hverdagsglede er et mestringskurs som handler om de små, enkle tingene du kan gjøre i din egen hverdag for å oppleve mestring og glede. Kurset er bygget opp omkring fem grep som er knyttet til god psykisk helse og økt livskvalitet: Vær oppmerksom, vær aktiv, fortsett å lære, knytt bånd og gi.

Kurset går over seks samlinger á to timer. Etter hver økt får du en øvelse til neste gang. Øvelsen tar utgangspunkt i dine egne erfaringer. 

Kurs i mestring av belastning (KiB)

Dette kurset er utarbeidet for voksne som har behov for å bedre evnen til å regulere og mestre belastninger knyttet til både helse, arbeids- og privatliv. Kurset bygger på kognitiv sosial læringsteori, som vektlegger sammenhengen mellom egne tanker, problemforståelse og problemløsning. Et viktig element på kurset er å lære, kjenne igjen og endre tanker som vedlikeholder og forsterker belastninger og bli bevisst på egne mestringsstrategier.

Kurset er ikke samtaleterapi, men vi tar opp aktuelle problemområder generelt, og den enkelte arbeider videre med egne problemer ved å prøve ut metodene/teknikkene som læres på kurset i egen hverdag. Kurset går over ti samlinger à 2,5 timer.   

Kurs i bekymringsmestring og Kurs i mestring av depresjon (KID)

Disse kursne arrangeres i samarbeid med Rask psykisk helsehjelp. 

Kontaktinformasjon