Kurs og samtaler

Kort fortalt

Kommunen tilbyr ulike kurs og gruppetilbud for mennesker som sliter med bekymringer, angst, stress, depresjon, søvn m.m. 

Er du pårørende og ønsker noen å snakke med?

Er du pårørende til noen som opplever utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus? Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker noen å snakke med?

Rask psykisk helsehjelp

Telefon: 90 77 11 66 

Telefontid: Hverdager kl. 12.00-13.30

Pårørendekvelder

Vi vil også arrangere pårørendekvelder med ulike temaer. Her vil også andre virksomheter og tjenester også vil delta. Følg med under aktuelt og i lokalpressen. 

Kurs

Vi tilbyr ulike kurs som omtales nedenfor. 

Å ta seg frem i livet

Å ta seg frem i livet – når en forholder seg til psykiske helseutfordringer er en serie informasjonskvelder med ulike temaer knyttet til psykisk helse og rus.

Program for høsten 2021

Er det bare meg?

Her gir vi deg gode verktøy for å jobbe med ulike utfordringer på egenhånd. Kurset krever ingen forberedelse og du trenger ikke å ta med deg noe. Vi serverer kaffe og te. 

Aktuelle temaer

Tankekluss
Du får en innføring i hva tanker er og hvordan du kan håndtere vanskelige tanker. Vi presenterer ulike verktøy, som du får mulighet til å arbeide med på kurset. Vi legger også opp til noe samarbeid med de andre kursdeltakerne.

Klump i magen – hva er det kroppen forsøker å fortelle?
Du får en innføring i hva følelser er og hvordan du kan forstå og leve med ulike følelser. Vi presenterer ulike verktøy, som du får mulighet til å arbeide med på kurset. Vi legger også opp til noe samarbeid med de andre kursdeltakerne.

Jeg kan! 
Du får en innføring i hva selvfølelse er, hvordan du kan trene opp selvfølelsen og finne dine styrker. Vi presenterer ulike verktøy, som du får mulighet til å arbeide med på kurset. Vi legger også opp til noe samarbeid med de andre kursdeltakerne.

Praktiske opplysninger

Tid og sted 
Kurset arrangeres månedlig. Kan variere hvilken kursdag, men fortrinnsvis mandager kl. 08.30-11.30. 
Vi møtes i Kolben, 4. etasje.

Informasjon og påmelding  
Kontakt oss på telefon: 90 77 11 66 (kl. 12.00–13.30 mandag til fredag). 

Hvordan mestre depresjon? 

Har du en mild eller moderat depresjon? Vil du lære å håndtere tunge tider i livet bedre? Kurset er bygd på kognitiv og sosial læringsteori og er basert på undervisning og hjemmearbeid. Du får lære metoder og teknikker for å endre tanke- og handlingsmønstre, som vedlikeholder og forsterker nedstemthet/depresjon.

Målet med kurset er å

 • redusere graden av nedstemthet/depresjon.
 • redusere varigheten av depresjon.
 • redusere negative følger av depresjon.
 • forebygge nye episoder med depresjon.

Praktiske opplysninger

Du deltar i en gruppe med åtte til tolv deltagere. Gruppen møtes én gang per uke i åtte uker. Etter dette følger to oppfølgingsdager, etter ca. fire og åtte uker. Hver kursdag varer  2,5 time, inkludert pause. Første kursdag får du en arbeidsbok du skal bruke aktivt på kurset. 

Du trenger ikke henvisning fra lege for å delta på kurset, men du må være innstilt på å gjøre en innsats selv. Kursleder inviterer til en forsamtale der han/hun informerer om innhold og form, og vurderer om kurset passer for deg.

Tid og sted

Oppstart i begynnelsen av 2022.

Pris 
Kurset koster 500 kroner. 

Informasjon og påmelding
Kontakt oss på telefon 66 81 50 70.

Relasjonsmestringsgruppe

De fleste mennesker opplever i perioder utfordringer i hverdagen – i arbeidet, med studier, i familien eller parforholdet, i samvær med venner, som foreldre eller med seg selv. 

Er relasjonsmestringsgruppe noe for deg?

For noen kan vanskene føre til at man føler seg fastlåst eller begrenset på viktige områder i livet. For å komme seg videre kan løsningen ofte være å se nærmere på seg selv – på sine relasjoner, reaksjoner og mønstre som danner seg mer eller mindre tydelig i eget liv.

Som regel er det en nær sammenheng mellom psykiske plager og erfaringer i samspill med andre mennesker i nåtid eller fortid. Relasjonelle erfaringer kan altså være knyttet til plager som for eksempel depresjonsfølelse, angst, lav selvfølelse, stress, anspenthet og utilstrekkelig utnytting av egne evner.

Hva kan terapigruppen bidra til?

I en terapigruppe kan du møte andre som strever med lignende eller andre områder i livet. Gjennom dialogen og samspillet i gruppen kan du få hjelp til å forstå deg selv bedre og teste ut nye måter å forholde deg til andre på.

En av terapeutenes oppgaver i en slik gruppe er å arbeide sammen med gruppen mot å skape et trygt nok rom for den enkelte, slik at tanker og følelser etter hvert kan deles fritt i gruppen. Endring skjer i samspill og deling med de andre, og kan føre med seg økt opplevelse av egenverd, livskvalitet og frihet i eget liv.

Nyere forskning viser at gruppeterapi har like god eller bedre effekt enn individualterapi. Dette kan du lese mer om for eksempel i boken «Gruppeterapi – grunnleggende om hvorfor og hvordan», kapittel 3 (Bjerke, S.N.,  Gyldendal 2018).

Praktiske opplysninger 

Inntak
Før oppstart i terapigruppe tilbyr vi uforpliktende individuelle forsamtaler der vi vurderer om gruppeterapi er et tilbud som passer for deg.

Antall deltakere: 6–8 personer

Kursholdere 
Marit Berge Jensen, Nordre Follo kommune

Marit tar sin spesialisering ved Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi (IGA), og vil derfor være under veiledning av godkjent gruppeanalytiker under gruppeforløpet.

Tid og sted
Usikkert når neste kurs starter, men trolig i første halvdel av 2022. 

«Takk, bare bra (60+)» 

Kurset er for personer over 60 år og handler om hvordan du kan mestre og forebygge depresjon. Du lærer hvordan du kan endre negative tanker og følelser slik at du får det bedre.

Mange eldre opplever dårligere helse og at de mister venner, familie og jobb. Dette kan føre til tristhet, indre uro, angst eller depresjon. Forskning viser at de kognitive metodene du lærer på kurset er effektive for å redusere symptomer og øke livskvalitet. 

Praktiske opplysninger

Kursleder inviterer til en forsamtale der han/hun informerer om innhold og form, og vurderer om kurset passer for deg.

Pris 
Kurset koster 500 kroner. 

Informasjon og påmelding
Kontakt oss på telefon: 66 81 50 70.

«Stå opp» – søvnbehandling i gruppe

«Stå opp» er søvnbehandling i gruppe for voksne med kroniske søvnproblemer. Behandlingen er krevende, men dokumentert som svært effektiv for de som opplever at de ikke sover lenge nok, eller godt nok over tid.

Behandlingen er basert på kognitiv atferdsterapi og vi snakker om søvn og gode søvnrutiner, samt søvnrestriksjon etter individuell kartlegging i søvndagbok.

Praktiske opplysninger

Det er noen få forhold som kan gjøre at tilbudet ikke passer for deg. Derfor kaller vi inn til en samtale i forkant. Det er også en forutsetning at du kan møte på de to første kursdagene.

Informasjon og påmelding  
Kontakt oss på telefon: 93 27 16 17 eller send e-post til: Frisklivssentralen

Bekymringsmestring

Mange strever med stress, bekymringer og angst i hverdagen. Dette kan ta stor plass og redusere livskvaliteten.

Kurset skal hjelpe deg til en mer avslappet hverdag og har dokumentert effekt. Innholdet bygger på prinsipper fra metakognitiv terapi, mindfulnessbaserte terapier og emosjonsfokusert terapi.

Kurset består av teori, praktiske øvelser og hjemmeoppgaver.

Hvem passer kurset for?

For å delta på kurs i bekymringsmestring må du oppfylle disse kravene:

 1. Du er plaget av vedvarende engstelse og bekymringer.
 2. Du opplever at din engstelse og bekymringsaktivitet går ut over din livskvalitet og daglige fungering.
 3. Du opplever noen av følgende plager: vedvarende nervøsitet, opplevelse av å være stresset, skjelving, muskelspenninger, brystsmerter, svette, ørhet hjertebank, svimmelhet, ubehag i magen eller søvnvansker.
 4. Du ønsker hjelp til en mer avslappet hverdag.

Kurs i bekymringsmestring passer ikke for personer som

 • ikke forstår norsk muntlig og skriftlig
 • har store vansker med oppmerksomhet og konsentrasjon, og som dermed vil ha vansker med å følge undervisningen
 • har en betydelig svekket kognitiv fungering eller et evnenivå under normalområdet
 • har en aktiv psykoseproblematikk

Kurset kan ikke erstatte tett individuell oppfølging av personer som er suicidale (som har hyppige tanker eller planer om å skade seg selv eller ta sitt eget liv).

Hva kan du lære på kurset?

På kurset vil vi gå gjennom flere ulike temaer som kan være nyttige for å håndtere angst og bekymringer på mer hensiktsmessige måter.
 
Ulike erfaringer og behov
Temaene er knyttet til både tanker, følelser og kroppen er en del av kurset. Ulike kursdeltakere vil gjøre seg ulike erfaringer med de ulike temaene. Det du opplever som mest nyttig er ikke nødvendigvis det samme som personen som sitter ved siden av deg opplever som mest nyttig.
 
Noen liker best å arbeide med tankene, andre foretrekker å arbeide med følelsene, og noen synes det er mest nyttig å arbeide direkte med kroppen gjennom for eksempel pusteøvelser og mindfulness-meditasjon. Vi har imidlertid alle både tanker, følelser og en kropp. Det vil derfor være nyttig for alle å prøve ut å arbeide med alt.
 
Finn strategier du kan bruke etter kurset
Etter fullført kurs velger du selv hvilke strategier og ferdigheter du ønsker å fortsette å trene på og å ta med deg videre.

På kurset vil du blant annet lære mer om hva angst og bekymringer er.
 
Du vil få muligheten til å utforske om det å bekymre seg virkelig er ukontrollerbart. Du vil lære om hva som er uhensiktsmessige og hensiktsmessige måter å håndtere bekymringer på. Du vil lære å skille mellom bekymringer og reelle problemer, og hvordan du kan løse reelle problemer på en effektiv måte. Du vil se hvordan tolkningene dine kan påvirke hva du føler og hvordan du handler, og utforske om tankene dine alltid er sanne.
 
Gi slipp på bekymringer og bli glad i deg selv
Du vil lære hvordan du kan gi slipp på bekymringer, og hva det vil si å meditere. Du vil lære forskjellen på være-modus og gjøre-modus, og hvordan du kan være mer til stede i øyeblikket. Du vil lære å kjenne etter på egne ønsker og behov, og gi uttrykk for disse.

Du vil bli bedre i stand til å tåle ubehagelige følelser og kroppsfornemmelser, og til å tåle at livet er et uforutsigbart prosjekt.

Og kanskje viktigst av alt, så håper vi at du vil lære å bli mer glad i deg selv, og vise deg selv enda mer varme og omtanke.

Temaer og kursdager

Kurset foregår én gang per uke i ni uker. I tillegg kommer en oppfølgingsdag etter cirka fire uker. Hver kursdag varer 2,5 time, inkludert pause.

For å få maksimalt utbytte av kurset må du delta på alle samlingene og gjøre en ukentlig hjemmeoppgave. Første dag får du boken, «Kurs i bekymringsmestring», en arbeidsbok du skal bruke aktivt på kurset.

Kurset er delt inn i ni samlinger, med ulike temaer.

Oversikt over kursdagene

Praktiske opplysninger 

Du trenger ikke henvisning fra lege for å være med på kurset, men du må være innstilt på å gjøre en innsats selv. 

Det blir ikke gjennomført forsamtale.

Pris
Kurset koster 500 kroner.
Kursdeltakere må også betale for materiell.

Tid og sted 
Neste kurs starter opp onsdag 27.10.

Informasjon og påmelding
Kontakt oss på telefon: 90 77 11 66 (kl. 12.00-13.30 mandag til fredag). 

MediYoga

Denne yogaformen er spesielt utviklet for medisinske formål, og er tilpasset de fleste fysiske og psykiske begrensninger. Øvelsene er myke og rolige og er kombinert med pusteteknikker og meditasjon. Du kan gjøre øvelsene både liggende og sittende.

Hvem passer kurset for?

MediYoga passer for deg som har stressrelaterte lidelser og sliter med indre uro, forskjellige rygg- og nakkeplager, spenninger i muskulaturen, dårlig søvn, humørsvingninger, depresjon, pusteproblemer, fordøyelsesproblemer, høyt blodtrykk, hjertelidelser, har diagnosen utbrenthet og ME.

Praktiske opplysninger 

Antall deltagere er ti til tolv.  

Tid og sted 
Neste kurs starter opp i uke 41 i 2021. 

Informasjon og påmelding  
Kontakt oss på telefon 90 77 11 66, kl. 12.00–13.30 mandag til fredag.