Frisklivsresept

Kort fortalt

  • Frisklivsresept er for deg som har økt risiko for, er i ferd med å utvikle eller har etablert sykdom knyttet til fysisk aktivitet og/eller kosthold.
  • Det kan dreie seg om høyt blodtrykk, diabetes, overvekt, muskel- og skjelettplager eller hjerte- og karsykdom.

Gruppetilbud for voksne som ønsker å endre levevaner

Du kan bli henvist av fastlegen din, annet helsepersonell og NAV. Du kan også ta direkte kontakt med Frisklivssentralen. Tilbudet foregår på dagtid, og du må kunne delta på trening med moderat til høy intensitet. Vi har fortløpende oppstart for nye deltagere.

Gruppetilbudet varer i tolv uker og består av

  • individuell oppstartsamtale og testing.
  • gruppetrening to ganger i uken (ute og inne).
  • fem temasamlinger.
  • mulighet for to til fire individuelle samtaler underveis.
  • individuell avslutningssamtale og testing.

Tilbudet erstatter ikke diagnosespesifikk behandling hos for eksempel fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog eller spesialisthelsetjenesten.

Frisklivsresept

Oppfølging av barn og familie

Frisklivsresept familie er for barn (opptil 18 år) og deres familie, som har behov for endring knyttet til levevaneområdene fysisk aktivitet/inaktivitet og kosthold. Dere kan få henvisning fra helsesykepleier og fastlege, eller ta kontakt med Frisklivssentralen. 

Oppfølgingen er i hovedsak foreldreveiledning

Frisklivsveileder samarbeider med helsesykepleier på skolen og andre relevante faggrupper. Tilbudet starter med en kartleggingssamtale hvor dere også avtaler videre oppfølging. Temaer det veiledes i er kosthold (måltidsrytme og mengde), grensesetting, fysisk aktivitet og andre relevante temaer. Frisklivssentralen driver ikke treningsgrupper for barn, men anbefaler bruk av ordinært tilbud.

Barn og ungdom med alvorlig fedme, undervekt eller sykdom relatert til mat følges ikke opp i Frisklivssentralen. Ta kontakt med helsesykepleier på skolen eller fastlege.

Frisklivsresept

Kontaktinformasjon