Støttekontakt

Kort fortalt

  • Støttekontakter hjelper barn eller ungdom med å delta på aktiviteter og få et mer sosialt liv.
  • Du skal være sammen med barnet eller ungdommen noen timer per uke og får timebetalt av kommunen.
  • Støttekontakten må binde seg for minst ett år.
  • Ring oss på telefon 66 81 91 78 hvis du har spørsmål.

Hva er en støttekontakt?

Noen barn og ungdommer trenger hjelp for å komme seg ut, være sammen med andre eller delta på aktiviteter. Støttekontakten er den hjelperen som bidrar til å gi en mer meningsfull fritid, økt tro på seg selv, noe å se frem til og gode minner. Støttekontakter får timebetalt av kommunen.

Hvem kan bli støttekontakt?

Vi trenger forskjellige støttekontakter med ulike erfaringer og interesser. Vi ønsker å komme i kontakt med deg som oppfyller disse kriteriene:

  • Du er en pålitelig person som liker å jobbe med mennesker.
  • Du er over 18 år, har en stabil livssituasjon og kan binde deg for minst ett år.
  • Du kan levere oppdatert politiattest (gyldig i tre måneder fra nå).

Alle støttekontakter har taushetsplikt

Du må signere på taushetsplikten. Den gjelder ikke overfor barnevernstjenesten.

Hvordan kan du bli støttekontakt?

Du kan søke om å bli støttekontakt ved å sende oss en e-post eller et brev.

I barnevernet er det barn og ungdommer som kan ha problematiske familieforhold og lite sosialt nettverk. Det kan også være enslige mindreårige flyktninger som kan trenge gode og trygge unge voksenpersoner og rollemodeller som kan bidra til trygghet og positive erfaringer.

Du får en veileder hos barneverntjenesten. Vi tilpasser veiledningen til deg og barnet eller ungdommen du skal være støttekontakt for.

Kontakt oss

Barnevernstjenesten
Besøksadresse: Kolbotnveien 23, 5. etasje
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski

Telefon 66 81 91 78

barnevern@nordrefollo.kommune.no

Ikke skriv personsensitiv informasjon på e-post.

Åpningstider

Vi har åpent på hverdager mellom kl. 08.00 og 15.30.
Utenom åpningstiden kan du ringe Barnevernvakten på telefon 91 71 96 15.