Er du bekymret for et barn?

Kort fortalt

Ring til oss hvis du er bekymret for et barn.

 • Barnevernet (kl. 08.00–15.00): 66 81 91 78
 • Barnevernets akutt-telefon: 40 00 09 47
 • Follo barnevernvakt (kl. 15.00–08.00): 91 71 96 15
 • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
  Chat: 116111.no

Du kan være anonym når du ringer.

Om barnevernstjenesten

Både privatpersoner og offentlige etater kan melde fra til barnevernstjenesten om at et barn kan ha det vanskelig. Det er ikke et krav at du har sett det meldingen din refererer til, men du bør kunne identifisere kilden til informasjonen. Et rykte anser vi ikke som en melding.

Barnevernstjenesten skal

 • henlegge meldingen hvis den er åpenbart grunnløs.
 • starte undersøkelse hvis det er grunn til å tro at det er behov for tiltak etter barnevernloven.
 • henlegge meldingen hvis lovens vilkår ikke er oppfylt.

Offentlige instanser har plikt til å varsle barnevernet hvis de har grunn til å tro at barn blir utsatt for grov omsorgssvikt.

Hvem kan melde fra?

Alle som er bekymret for et barn, bør ta kontakt med barnevernet. Barn kan selv ta kontakt. De som oftest tar kontakt, er

 • foreldre eller andre i familien.
 • skole eller barnehage.
 • helsestasjon, sykehus eller lege.
 • politiet.
 • venner eller naboer.

Er du et barn eller en ungdom og er redd for å ringe oss?

Du kan selv ta kontakt med oss, men det kan være lurt å spørre om hjelp fra en voksen du stoler på.

Hva er du bekymret for?

De vanligste grunnene til at barn, unge eller voksne tar kontakt er

 • vold eller overgrep mot barn eller mellom foreldre.
 • problemer med rus eller alkohol.
 • psykiske problemer.
 • barn som får dårlig omsorg.

Du kan være anonym

Du kan melde fra til barnevernstjenesten skriftlig eller muntlig, via telefon eller ved å møte opp personlig. Offentlig ansatte kan ikke være anonyme.

Hva skjer når du ringer alarmtelefonen?

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 har laget en kort film som forteller litt om hva som skjer når du ringer. Se filmen her:

Du kan også ringe

 • barnevernet direkte på telefon eller 40 00 09 47 mellom kl. 08.00 og 15.00 på hverdager.
 • barnevernvakten på telefon 91 71 96 15 mellom kl. 15.00 og 08.00 alle dager, helger og høytider.

Er du offentlig ansatt og bekymret for barn eller ungdom?

Er du bekymret for at et barn eller en ungdom er utsatt for overgrep, mishandling eller ikke får den omsorgen de har krav på? Alle offentlig ansatte har plikt til å melde fra til barnevernet. Du kan ikke være anonym.

Slik sender du bekymringsmelding

Du kan sende bekymringsmeldinger enten digitalt eller ved å fylle ut et pdf-skjema.

Send bekymringsmelding digitalt

Ved å sende bekymringsmelding digitalt, kommer meldingen rett inn i barnevernets fagsystem. 

Send bekymringsmelding med pdf-skjema

Fyller du ut bekymringsmeldingen i pdf, må du sende meldingen i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon. Vår adresse er:

Barnevernstjenesten
Postboks 3010
1402 Ski

Du kan ta kontakt med oss på telefon 40 00 09 47.

Hva skjer med meldinger til barnevernet?

Vi går gjennom meldinger senest innen en uke. I løpet av denne uken kontakter vi den som har meldt fra for å få mer informasjon og bestemmer om vi skal undersøke saken videre.

Du skal få en bekreftelse innen tre uker på at meldingen er mottatt, bortsett fra i de tilfellene der meldingen er åpenbart grunnløs.

Hva er dine rettigheter i en barnevernssak?

Foreldre med foreldreansvar og ungdom over 15 år har fulle partsrettigheter

Det betyr blant annet innsyn i alle dokumentene barneverntjenesten har og samtykke rettigheter til informasjons innhenting og tiltak.

Er du forelder uten foreldreansvar?

Da har du delvis partsrettigheter. Det betyr at du har innsyn i alle dokumenter som gjelder barnet og deg selv direkte, men ikke innsyn i alle dokumentene barnevernstjenesten har.

Rett til å klage

Du kan klage til Fylkesmannen hvis du mener at barnevernstjenesten ikke ivaretar dine rettigheter.

Du kan enten ringe eller skrive til Fylkesmannen, eller ta kontakt med oss hvis du trenger hjelp til å utforme klagen.

Lover og retningslinjer

Kontakt oss

Barneverntjenesten har åpent kl. 08.00 - 15.00 på hverdager, og har døgnåpent alle helger og helligdager. Du treffer oss på telefon 91 71 96 15. 

På dagtid kan du kontakte leder på
telefon 95 95 17 90.  

Barnevernstjenesten
Besøksadresse: Kolbotnveien 23, 5. etasje
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski 
Telefon 40 00 09 47

Ikke skriv personsensitiv informasjon på e-post.