Besøkshjem

Kort fortalt

  • Et besøkshjem tar imot et barn eller en ungdom en helg eller to i måneden for å avlaste foreldrene og gode opplevelser for barna.
  • Besøkshjem må være stabile og binde seg for ett år.
  • Som besøkshjem hjelper du et barn eller en ungdom med å delta på aktiviteter og få et mer sosialt liv. 

Hva er besøkshjem?

Noen barn og ungdommer barnevernstjenesten er i kontakt med har utfordringer i samspillet med sine foreldre, lite nettverk eller er i utfordrende livssituasjoner. Det behøver ikke å bety at de må flytte til et annet sted. Et besøkshjem er en helt vanlig familie som tilbyr barnet å komme på overnatting en helg eller mer i måneden. Her skal barnet oppleve gode, trygge voksenpersoner og rollemodeller, som bidrar til trygghet, positive erfaringer og større nettverk

Besøkshjemmet blir lønnet av barnevernstjenesten.

Hvem kan bli besøkshjem?

Vi trenger forskjellige besøkshjem med ulike erfaringer og interesser. Vi ønsker å komme i kontakt med deg som oppfyller disse kriteriene:

  • Du er gift, samboer eller enslig med eller uten egne barn.
  • Du har noe ekstra å tilby et barn eller en ungdom.
  • Du er glad i barn og har ønske om å bruke tid på barn.
  • Du må vise frem politi- og helseattest.

Alle besøkshjem har taushetsplikt

Du må signere på taushetsplikten. Den gjelder ikke overfor barnevernstjenesten.

Hvordan blir du besøkshjem?

Du kan søke om å bli besøkshjem ved å sende oss e-post eller brev.

Som besøkshjem får du en veileder hos barnevernstjenesten. Vi tilpasser veiledningen til deg og barnet eller ungdommen du skal være besøkshjem for.

Kan du søke om å få besøkshjem?

I utgangspunktet er det barnevernet som tildeler besøkshjem i tillegg til andre tiltak.

Hvis du trenger avlastning og familiestøtte, kan du søke her:

Søk om avlastning

Kontakt oss

Barnevernstjenesten
Besøksadresse: Kolbotnveien 23, 5. etasje
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski

Telefon 66 81 91 78

barnevern@nordrefollo.kommune.no

Ikke skriv personsensitiv informasjon på e-post.

Åpningstider

Vi har åpent på hverdager mellom kl. 08.00 og 15.30.
Utenom åpningstiden kan du ringe Barnevernvakten på telefon 91 71 96 15.