Tilstandsrapport

En årlig tilstandsrapport forteller om resultater og miljø. Rapporten er en del av kvalitetssystemet for skolene i Nordre Follo kommune.

Tilstandsrapport for barnehageåret 2022-2023

Tilstandsrapporten beskriver arbeidet med kvalitetsutvikling i barnehager og skoler, og presenterer tall og resultater på et overordnet nivå. I tillegg rapporterer den enkelte barnehage og skole kort om sitt arbeid.

Tilstandsrapport for barnehage og grunnskole i Nordre Follo 2022-2023 (PDF)

Sist endret: 09.04.2024