Kvalitetsmelding - Oppvekst

Kort fortalt

  • Kvalitetsmeldingen belyser et av satsingsområdene i kommuneplanen: Trygg oppvekst.
  • Gjennom arbeidet med en trygg oppvekst skal vi bidra til å nå FN’s bærekraftsmål.
  • Barnekonvensjonens prinsipper skal ligge til grunn for arbeidet vårt.

Kvalitetsmelding oppvekst

Kvalitetsmeldingen er et felles kunnskapsgrunnlag hvor vi belyser sentrale temaer for oppvekstsektoren i Nordre Follo.

Temaene er lek og læring, digital hverdag, foreldre som ressurs og en trygg og god oppvekst. I tillegg kommer fysisk og psykisk helse samt forebygging av vold og overgrep i nære relasjoner.

Henvendelser om barnehage- og SFO-plass

Sentralbord

Telefon 02178 

Barnehage og SFO

Telefon 40 40 32 30
(man-tirs og tors-fre kl. 09.00-11.00)

Send e-post til Barnehage og SFO