Foreldreundersøkelsen

Kort fortalt

Barnehagene i Nordre Follo kommune gjennomfører en foreldreundersøkelse annethvert år. 

Foreldreundersøkelsen

Utdanningsdirektoratet står bak undersøkelsen, som inneholder ca. 30 spørsmål om barnets trivsel og utvikling, samarbeidet med barnehagen, informasjon og tilfredshet med lokaler og utearealer.

Foreldre/foresatte får informasjon om resultatet, som danner grunnlag for arbeidet med kvalitetsutvikling.

Resultater

Les mer om undersøkelsen og se resultater på nettsiden til Utdanningsdirektoratet. 

Foreldreundersøkelsen