Bekymring, spørsmål eller klage

Kort fortalt

  • Ta opp spørsmål eller bekymring på lavest mulig nivå.
  • Be om en samtale for å se om dere kan løse saken.  
  • Ønsker du å sende en mer formell henvendelse, må du gjøre det skriftlig via eDialog eller som brev. 
  • Vi følger ikke opp anonyme henvendelser.   

Bekymring/spørsmål/klage -  barns helse, miljø, sikkerhet

For klager som gjelder miljøfaktorer, som direkte eller indirekte kan påvirke barnets helse, se Miljørettet helsevern.

Bekymring/spørsmål - enkeltbarn

Alle barn har lovfestet rett til et trygt og godt barnehagemiljø. Se
Plan for å fremme et trygt og godt barnehagemiljø (PDF).

Når du har en bekymring eller et spørsmål kan du forvente at vi tar det alvorlig. Vi vurderer saken og gir deg en tilbakemelding på hvordan vi følger opp.

Er du bekymret for, eller har spørsmål som gjelder barnets trivsel eller den pedagogiske kvaliteten, ta kontakt slik:

Pedagogisk leder eller styrer/daglig leder

Bekymringer eller spørsmål som gjelder enkeltbarn skal du ta opp med pedagogisk leder på barnets avdeling. Hvis saken ikke løses på avdelingen, ta kontakt med barnehagens styrer/daglig leder.

Barnehagens eier (områdeleder/privat eier/styre)

Hvis du opplever at barnehagens ledelse ikke tar din henvendelse alvorlig, kan du melde fra til barnehagens eier. Barnehageeier er juridisk ansvarlig for at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Nordre Follo kommune eier de kommunale barnehagene, mens private barnehager har ulike eiere. I barnehagens vedtekter står det hvem som er barnehagens eier.  

I kommunale barnehager er eier representert ved områdeleder, som rapporterer til kommunalsjef i Oppvekst og læring. I private barnehager kan eier være en kjede eller en privat eier.

Barnehagen kan også være eid av foreldrene med et styre. Ta kontakt med styrer/daglig leder for kontaktinformasjon til eier.  

Kontakt områdeleder for kommunale barnehager
Telefon: 93 03 51 33

Barnehagemyndigheten

Hvis du opplever at barnehagen eller eier ikke er imøtekommende,  eller du trenger hjelp til å komme videre, kan du kontakte barnehagemyndigheten i Nordre Follo kommune. 

Barnehagemyndigheten ligger i Fagstab Oppvekst og skal veilede, følge opp og føre tilsyn med alle barnehagene i kommunen. 

Kontakt barnehagemyndigheten 
Telefon: 40 40 32 30  

Statsforvalteren

Hvis du opplever at barnehagemyndigheten i kommunen ikke tar din henvendelse alvorlig, er Statsforvalteren i Oslo og Viken siste klageinstans. 

Kontakt Statsforvalteren i Oslo og Viken  

Bekymring/spørsmål - ansatte/styrer

Når du har en bekymring eller et spørsmål kan du forvente at vi tar det alvorlig. Vi vurderer saken og gir deg en tilbakemelding på hvordan vi følger opp.

Hvis du er bekymret for, eller har spørsmål om forhold som gjelder ansatte på avdeling eller styrer, ta kontakt slik: 

Styrer/daglig leder

Bekymringer eller spørsmål som gjelder ansatte skal du ta opp direkte med styrer/daglig leder. Gjelder henvendelsen styrer/daglig leder skal du ta kontakt med barnehageeier.

Barnehagens eier (områdeleder/privat eier/styre)

Hvis du opplever at barnehagens ledelse ikke tar din henvendelse alvorlig, kan du melde fra til barnehagens eier. Barnehageeier er juridisk ansvarlig for at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Nordre Follo kommune eier de kommunale barnehagene, mens private barnehager har ulike eiere. I barnehagens vedtekter står det hvem som er barnehagens eier.

I kommunale barnehager er eier representert ved områdeleder, som rapporterer til kommunalsjef i Oppvekst og læring. I private barnehager kan eier være en kjede eller en privat eier.

Barnehagen kan også være eid av foreldrene med et styre. Ta kontakt med styrer/daglig leder for kontaktinformasjon til eier.

Har du en bekymring eller klage som gjelder ansatt eller styrer, og  opplever at eier ikke tar det alvorlig, kan du kontakte barnehagemyndigheten.

Barnehagemyndigheten

Hvis du opplever at barnehagen eller eier ikke er imøtekommende,  eller du trenger hjelp til å komme videre, kan du kontakte barnehagemyndigheten i Nordre Follo kommune. 

Barnehagemyndigheten ligger i Fagstab Oppvekst og skal veilede, følge opp og føre tilsyn med alle barnehagene i kommunen. 

Kontakt barnehagemyndigheten
Telefon: 40 40 32 30  

Statsforvalteren

Hvis du opplever at barnehagemyndigheten i kommunen ikke tar din henvendelse alvorlig, er Statsforvalteren i Oslo og Viken siste klageinstans. 

Kontakt Statsforvalteren i Oslo og Viken  

Bekymring/spørsmål - innhold og drift av barnehagen/avdelingen

Når du har en bekymring eller et spørsmål kan du forvente at vi tar det alvorlig. Vi vurderer saken og gir deg en tilbakemelding på hvordan vi følger opp.

Hvis du er bekymret for, eller har spørsmål som gjelder innhold og drift i hele barnehagen eller på avdelingen, ta kontakt slik:

Pedagogisk leder eller styrer/daglig leder

Er du misfornøyd med barnehagetilbudet, eller er bekymret for andre forhold på avdelingen, skal du ta det opp med pedagogisk leder på barnets avdeling.

Hvis saken ikke løses her, kan du ta kontakt med barnehagens styrer/daglig leder. Eventuelt kan du ta kontakt med barnehagens samarbeidsutvalg (SU).

Samarbeidsutvalget

Hvis bekymringen din gjelder generelle forhold i barnehagen, kan du også ta det opp med barnehagens samarbeidsutvalg (SU).

Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg som består av representanter fra foresatte og ansatte i barnehagen, og eventuelt barnehagens eier. Barnehagens SU behandler saker som gjelder barnehagens drift.

Barnehagens eier (områdeleder/privat eier/styre)

Hvis du opplever at barnehagens ledelse ikke tar din henvendelse alvorlig, kan du melde fra til barnehagens eier. Saker i samarbeidsutvalget som ikke løses internt i barnehagen, kan også sendes til barnehagens eier.

Barnehageeier er juridisk ansvarlig for at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Nordre Follo kommune eier de kommunale barnehagene, mens private barnehager har ulike eiere. I barnehagens vedtekter står det hvem som er barnehagens eier.

I kommunale barnehager er eier representert ved områdeleder, som rapporterer til kommunalsjef i Oppvekst og læring.

I private barnehager kan eier være en kjede eller en privat eier, eller barnehagen kan være foreldreeid med et styre. Ta kontakt med styrer/daglig leder for kontaktinformasjon til eier.

Barnehagemyndigheten

Hvis du opplever at barnehagen eller eier ikke er imøtekommende,  eller du trenger hjelp til å komme videre, kan du kontakte barnehagemyndigheten i Nordre Follo kommune. 

Barnehagemyndigheten ligger i Fagstab Oppvekst og skal veilede, følge opp og føre tilsyn med alle barnehagene i kommunen. 

Kontakt barnehagemyndigheten
Telefon: 40 40 32 30  

Statsforvalteren

Hvis du opplever at barnehagemyndigheten i kommunen ikke tar din henvendelse  alvorlig, er Statsforvalteren i Oslo og Viken siste klageinstans. 

Kontakt Statsforvalteren i Oslo og Viken  

Bekymring/spørsmål - alle barnehager i kommunen

Bekymring eller spørsmål som gjelder alle barnehager i kommunen må rettes til barnehagens Samarbeidsutvalg (SU). De kan ta det videre til Foreldreutvalg for barnehager i Nordre Follo (FUB)

Kontaktinformasjon

Nordre Follo Foreldreutvalg

Klage på enkeltvedtak 

Skjema for klage på enkeltvedtak som gjelder 

  • dispensasjon fra utdanningskrav
  • norm for pedagogisk bemanning
  • minimumsnorm for grunnbemanning
  • norskkrav
  • stenging av virksomheten

Klage på enkeltvedtak - oppvekst (PDF)