Lover og styringsverktøy

Kort fortalt

  • Alle barnehager må følge nasjonale lover og planer.
  • Barnehagene har også egne planer.
  • Felles vedtekter for barnehagene i Nordre Follo kommune ble vedtatt i februar 2020.   

Lover og styringsverktøy

Vedtekter

Kommunestyret vedtok nye vedtekter for kommunale barnehager i Nordre Follo i april 2020.   

Private barnehager

Private barnehager har egne vedtekter. Se nettsiden til den enkelte barnehage. 

Kontaktinformasjon 

Barnehage og SFO i Nordre Follo kommune
Telefon: 02178