Lover og styringsverktøy

Kort fortalt

  • Alle barnehager må følge nasjonale lover og planer.
  • Barnehagene har også egne planer.
  • Felles vedtekter for barnehagene i Nordre Follo kommune ble vedtatt i februar 2020 og gjelder fra 1. mars.  

Lover og styringsverktøy

Vedtekter

Kommunestyret vedtok nye vedtekter for kommunale barnehager i Nordre Follo 12. februar 2020. Vedtektene gjelder fra 1. mars 2020. 

Private barnehager

Private barnehager har egne vedtekter. Se nettsiden til den enkelte barnehage. 

Kontakt oss 

Kontakt Barnehage og SFO i Nordre Follo kommune
Telefon: 02178