Utvalg for plan og byggesak

Kort fortalt

 • Utvalget skal følge opp kommunens ansvar og engasjement for blant annet
  • tettsted- og boligutvikling
  • arealplan og byggesak
 • Helge Bunæs (Høyre) er leder for utvalget.

Utvalget har et spesielt ansvar for 

 • reguleringsplaner
 • dispensasjoner etter plan- og bygningslovgivningen
 • forberedende klagebehandling etter plan- og bygningsloven

Møter og sakspapirer

I politisk møtekalender finner du møter og sakspapirer for utvalget for plan og byggesak

Medlemmer i utvalget

Helge Bunæs (H)

Utvalgsleder for plan og byggesak

Telefon: 91 86 46 63

Melissa Kristiansen (H)

Nestleder i utvalg for plan og byggesak

Jan Thomas Birkeland (H)
Torill Bisgaard (H)

Telefon: 90 92 94 50

Kristin Næss Stub (H)

Telefon: 47 95 59 16

Jarle Ørnebo (FrP)

Telefon: 95 12 46 68

Tor Magnus Berntsen (Sp)

Telefon: 95 75 86 79

Håkon Ahren Heløe (Ap)

Telefon: 94 85 85 34

Inger-Lise Kvifte Andresen (Ap)

Telefon: 48 07 54 74

Azhar Ul-Hassan (Ap)

Telefon: 92 08 48 97

Marina Birgitte Heyerdahl (MDG)

Telefon: 91 59 49 81

Erik Georg Bø-Granquist (V)

Telefon: 96 04 35 22

Nicholas Wilkinson (SV)

Telefon: 91 54 20 44

Varamedlemmer

 • Bjørnar Myrvang-Øien (H)
 • Monica Holm (FrP)
 • Tønnes N. Tønnesen (PP)
 • Odd Sverre Norrøne (SP)
 • Jan Ivar Tjernæs (H)
 • Karin Kværner (FrP)
 • Jens Martin Gjølberg (PP)
 • Kari Nilsen (FrP)
 • Ann-Kristin Falla (H)
 • Ole Trygve Stigen (Ap)
 • Henriette Samuelsen (KrF)
 • Torbjørn Mohn-Haugen (Ap)
 • Grethe Haugan (Ap)
 • Lars Magnus Günther (V)
 • Marthe Arnesen (MDG)
 • Svein Kamfjord (V)
 • Liv Maria Larsen Norli (PS)
 • Rannveig K. Andresen (SV)
 • Sara Figuero (R)