Utvalg for omsorg, helse og seniorpolitikk

Kort fortalt

 • Utvalget skal følge opp kommunens ansvar og engasjement for blant annet
  • sykehjem, hjemmetjeneste, omsorgsboliger
  • helse, folkehelse, rus og psykisk helse
  • NAV, kvalifisering, voksenopplæring, flyktninger
 • Bjørn Kløvstad (Høyre) er leder for utvalget

Møter og sakspapirer

I politisk møtekalender finner du møter og sakspapirer for utvalget omsorg, helse og seniorpolitikk

Medlemmer i utvalget

Bjørn Arne Kløvstad (H)

Utvalgsleder for omsorg, helse og seniorpolitikk

Telefon: 45 39 37 01

Arild Jahren (Pp)

Nestleder i utvalg for omsorg, helse og seniorpolitikk

Telefon: 90 20 61 30

Benthe Austad Biltvedt (H)

Nestleder, Partssammensatt utvalg

Telefon: 48 26 49 62

Line Remfeldt (H)

Telefon: 92 22 41 11

Bjørn Olav Østeby (H)

Telefon: 48 05 60 89

Kim Fredrik Giertsen (H)
Liv Lønnum (FrP)

Telefon: 90 51 89 00

Ketil Larsen (V)

Nestleder kontrollutvalget

Telefon: 93 84 77 71

Shahram Ariafar (Ap)

Telefon: 40 03 83 38

Steinunn Egeland (KrF)

Telefon: 98 42 43 24

Anne-Grethe Eriksen (Ap)
Øyunn Iversen (PS)

Gruppeleder

Siv Nordang (Rødt)

Telefon: 93451134

Varamedlemmer 

 • Tor Anders Østby (Sp)
 • Lill Berit Faugli (Pp)
 • Terje Storhaug (H)
 • Ann-Kristin Falla (H)
 • Jens Martin Gjølberg (Pp)
 • Ove Bugge (H)
 • Petter Johansen (H)
 • Sidsel Torp (FrP)
 • Gro Underland (H)
 • Inger-Lise Kvifte Andresen (Ap)
 • Tor Haugstad (KrF)
 • Eivind Bergsjø (KrF)
 • Annar Bakken (Ap)
 • May-Greth Valldal (Ap)
 • Mari Todd-Kvam (MDG)
 • Stein Wiik (V)
 • Marion Bræstrup Løsnes (PS)
 • Frode Lunde (MDG)
 • Haitham El-Noush (SV)
 • Ragnhild Bruun (SV)