Utvalg for næring, eiendoms- og stedsutvikling

Kort fortalt

 • Utvalget skal følge opp kommunens
  • aktiviteter for å skape vekst og økt verdiskaping for, og gjennom, næringslivet
  • eiendommer og utvikling av disse
  • bidra til utvikling av trygge, velfungerende og bærekraftige tettsteder i kommunen
 • J. Kristian Bjerke (Høyre) er leder for utvalget

Møter og sakspapirer

I politisk møtekalender finner du møter og sakspapirer for utvalget næring, eiendoms- og stedsutvikling

Medlemmer i utvalget

J. Kristian Bjerke (H)

Utvalgsleder for næring, eiendoms- og stedsutvikling

Telefon: 90 18 94 44

Lars Christian Bilet (FrP)

Nestleder i utvalg for næring, eiendoms- og stedsutvikling

Telefon: 40 47 04 41

Sara Neumann Habberstad (H)

Telefon: 98 25 50 59

Anette Bøen Sigtun (Sp)

Telefon: 46 76 14 31

Håkon Ahren Heløe (Ap)

Telefon: 94 85 85 34

Elin Skifjell (SV)

Telefon: 41 76 85 68

Even Ifar Fossland (V)

Telefon: 98 00 65 94

Varamedlemmer 

 • Cathrine Westad Salthammer (H)
 • Jens Martin Gjølberg (PP)
 • Trude Connie Nilsen (FrP)
 • Tor Magnus Berntsen (Sp)
 • Synnøve Kongsrud (H)
 • Jon-Finngard Moe (MDG)
 • Hilde Irmelinn Sønnervig (Ap)
 • Marthe Arnesen (MDG)
 • Tore Storehaug (KrF)
 • Ellen Camilla Skjelsbæk Gramstad (V)