Utvalg for klima, teknikk og miljø

Kort fortalt

 • Utvalget skal følge opp blant annet
  • klima og miljø, samferdsel og mobilitet
  • vann, avløp, park
  • jordbruk, skogforvaltning og viltforvaltning
 • Det har et spesielt ansvar for forberedende klagebehandling etter forurensningsloven
 • Sivert Leirbakk (Høyre) er leder for utvalget

Møter og sakspapirer

I politisk møtekalender finner du møter og sakspapirer for utvalget klima, teknikk og miljø

Medlemmer i utvalget

Sivert August Wahlgren Leirbakk (H)

Utvalgsleder for klima, teknikk og miljø

Telefon: 48 36 25 68

Nicklas Olsen Hoff (FrP)

Nestleder i utvalg for klima, teknikk og miljø

Telefon: 98 09 15 22

Lars-Erik Hemsen (H)

Telefon: 41 21 13 43

Per Huse (H)

Telefon: 97 02 79 20

Ann Olsbø (H)

Telefon: 93 02 89 04

Lise Feren (H)

Telefon: 41 27 95 92

Nivin Mohammed Abdelwahab (H)
Hilde Irmelinn Sønnevig (Ap)

Telefon: 91 65 17 94

Merete Bellingmo (Ap)
Jon Otto Brødholt (Ap)

Telefon: 90 16 48 47

Mariya Simon (MDG)
John Harald Bondevik (PS)

Telefon: 93 86 99 33

Honoratte BNN Muhanzi (SV)

Telefon: 48 22 67 42

Varamedlemmer

 • Reidar Aasgaard (Sp)
 • Mårten Faugli (Pp)
 • Bjørn Mølster (H)
 • Mats Halvorsrud (FrP)
 • Stein Inge Leirbekk (H)
 • Gro Underland (H)
 • Anne Marie Torgersen (H)
 • Torhild Solberg (Sp)
 • Turid Øidne Johansen (Pp)
 • Ørjan Leiknes Apeland (KrF)
 • Shahid Jamil (Ap)
 • May-Greth Valldal (Ap)
 • Per-Kristian Thorsrud (Ap)
 • Derin Mahmood (Ap)
 • Svein Kamfjord (V)
 • Sturla Kristoffer Naas Johansen (MDG)
 • Marina Heyerdahl (MDG)
 • Nesanet Hailemariam (V)
 • Bjørn G. Ganger (SV)
 • Sara Figuero (R)