Partssammensatt utvalg

Kort fortalt

 • Utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen som arbeidsgiver
 • Representanter for de folkevalgte og kommunens ansatte sitter i utvalget

Møter og sakspapirer

I politisk møtekalender finner du møter og sakspapirer for partssammensatt utvalg

Medlemmer i utvalget

Knut Tønnes Steenersen (FrP)

Varaordfører og gruppeleder

Telefon: 95 13 41 21

Benthe Austad Biltvedt (H)

Nestleder, Partssammensatt utvalg

Telefon: 48 26 49 62

Kjell Johan Johansen (Pp)

Gruppeleder

Telefon: 90 91 93 34

Oddbjørn Lager Nesje (Ap)

Gruppeleder

Telefon: 90 87 33 69

Adrian Jakob Pracon (SV)

Gruppeleder

Telefon: 93404436

Varamedlemmer

 • Paal A Sjøvall (Sp)
 • Karin Kværner (Frp)
 • Arild Jahren (PP)
 • Gunhild Rønningen (H)
 • Hilde Sønnervig (Ap)
 • Anne-Grethe Eriksen (Ap)
 • Tore Storehaug (Krf)
 • Marthe Arnesen (MDG)
 • Anna Maria Kolman (R)
 • Even Ifar Fossland (V)

Tillitsvalgte

Eirik Sjøvoll

representant for Utdanningsforbundet

Telefon: 91 80 73 65

Randi Snildal

representant for Samfunnsviterne

Anita Lorentzen

representant for Fagforbundet

Telefon: 97 03 76 25

Janne Bjørkvall

representant fra Delta

Telefon: 95 13 31 84

Personlige varamedlemmer

Jurga Alknes

representant for Sykepleierforbundet

Telefon: 45 03 06 78

Anne Lina Toverud

representant for AFAG

Telefon: 41223112

Liv Randi Eltvik Sæthern

representant for Fagforbundet

Telefon: 47780457

Marthe Oksavik

representant for Delta

Hovedverneombud 

Beatrice Vromant-Berg

Hovedverneombud

Telefon: 47 33 51 49

Personlig varamedlem

Ole Johnny Breivikås

Vara, hovedverneombud