Kontrollutvalget

Kort fortalt

 • Kontrollutvalgets kjerneoppgave er å forestå løpende kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret
 • Trond Gram (Arbeiderpartiet) er leder for utvalget

Kontrollutvalget skal sikre at den kommunale virksomheten skjer i tråd med gjeldende råd og regler og kommunes egne planer og vedtak.

Møter og sakspapirer

I politisk møtekalender finner du møter og sakspapirer for kontrollutvalget

Medlemmer

Trond Gram (Ap)

Leder for kontrollutvalget

Telefon: 99 61 81 69

Marit Gellein (H)

Nestleder i kontrollutvalget

Telefon: 95 26 02 73

Rune Danielsen (H)
Kari Mette Presterud (Sp)
Jørund Aresvik (Frp)
Jan-Erik Evensen (Pp)

Telefon: 90 03 28 84

Anne Iren Brynildsen (KrF)

Telefon: 93 41 69 53

Bård Egil Hogstad (SV)

Telefon: 91 14 37 65

Inger Johanne Bjørnstad (V)

Telefon: 41 66 37 70

Varamedlemmer

 • Alexandra Marie Hetty Hesla-Halvorsen (H)
 • Anders Graven (Sp)
 • Britt Huseby Hedstrøm (FrP)
 • Lone Mette Gamme (Pp)
 • Kristian Forslund (H)
 • Kai Roger Vatne (H)
 • Kristoffer Martinsen (FrP)
 • Kersti Lina Margaretha Ahrèn Heløe (Ap)
 • Roar Thun (Ap)
 • Kjell Arne Ekeberg (Ap)
 • Iris Hongrø (Ap)
 • Jens Petter Grini Pedersen (MDG)
 • Georg Distad (V)
 • Ingrid Kalstad-Sjødalstrand (MDG)