Klagenemnda

Kort fortalt

  • Klagenemnda er klageinstans for enkeltvedtak som er gjort av kommunen.
  • Monica Dervo-Lehn er leder for utvalget. 

Klagenemnda er klageinstans for enkeltvedtak som er gjort av kommunen.

Utvalget består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Utvalget trer i kraft straks medlemmene er valgt og sitter i hele valgperioden, det vil si i fire år.

Møter og sakspapirer

I politisk møtekalender finner du møter og sakspapirer for klagenemda

Medlemmer 

Monica Dervo-Lehn (FrP)

Leder for klagenemnda

Hans Martin Larssen (H)

Nestleder i klagenemnda

Telefon: 90 53 04 91

Bjørn Ove Olsen (Pp)
Per Ole Melgård (Ap)

Telefon: 92 20 16 84

Ingelin Nordstrand Winters (V)

Varamedlemmer

Tone Høiland Ween (Sp)

Monica Holm (FrP)

Knut Kristian Prestrud (Sp)

Reidar Samuelsen (H)

Petter Johansen (H)

Sharam Ariafar (Ap)

Anne-Grethe Eriksen (Ap)