Kommunal vielse

Kort fortalt

 • Alle som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, kan gifte seg i kommunen vår.
 • Vi tilbyr vielse i seremonirommet i Nordre Follo rådhus i Ski og utenfor rådhuset etter avtale.

Kunstner Kjersti Rahbek Hvemb

Kunstverket henger i seremonirommet på rådhuset.
Kunstner: Kjersti Rahbek Hvamb

Huskeliste for dere som skal gifte dere

 1. Søk om prøvingsattest hos Skatteetaten
 2. Bestill tid til vielsesseremoni – legg ved:
  • prøvingsattest, hvis dere har mottatt den
  • kopi av legitimasjonene deres
  • evt. bekreftelse på lovlig opphold
 3. Midlertidig bekreftelse kommer på e-post, men den endelige bekreftelsen på vielsesseremonien sender vi til din digitale postkasse
 4. På vielsesdagen:
  • Møt opp ti minutter før avtalt tid og ta med;
   • legitimasjon
   • to vitner, hvis ikke annet er avtalt
   • gjester som skal overvære seremonien
  • Se mer praktisk informasjon her eller i svarbrevet dere får digitalt

Søk om prøvingsattest

Folkeregistermyndigheten, som ligger under Skatteetaten, kontrollerer at dere oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Hvis vilkårene er oppfylt, utsteder de en prøvingsattest. Dere har selv ansvar for å søke om prøvingsattest.

Dette må dere gjøre:

 • Begge må fylle ut egenerklæring.
 • Forloverne må fylle ut en forlovererklæring.
 • Hvis dere har vært gift før, må dere legge ved en erklæring om skifte.
 • Hvis en av dere eller begge ikke er norske statsborgere må dere legge ved dokumentasjon på lovlig opphold.
 • Ønsker en av dere å endre navn, må dere fylle ut en melding om dette.

Alt dette kan dere fylle ut på Skatteetatens nettsider om ekteskap.

Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder fra datoen den er utstedt. Dere må derfor passe på at attesten er gyldig den dagen dere ønsker å gifte dere.    

Søk om prøvingsattest her

I tillegg til å søke om prøvingsattest, må dere søke kommunen om tid til vielsesseremoni. 

Søk om vielsesseremoni i kommunen

Fra 1. januar 2018 overtok kommunene ansvaret for borgerlige vielser. Vielsen utføres av ordfører, varaordfører eller kommunalt ansatt som kommunestyret har oppnevnt.

Dette trenger dere for å søke om vielse:

 • prøvingsattest fra skatteetaten 
  Har dere ikke fått prøvingsattesten ennå, kan dere likevel søke om vielsesseremoni. Prøvingsattesten kan ettersendes.
  (NB. Dere skal ikke skrive under på prøvingsattesten i forkant. Det gjøres under vielsesseremonien.)
 • kopi av brudeparets legitimasjon 
  Gyldig legitimasjon er gyldig pass, norsk ID-kort, norsk førerkort og bankkort med bilde og personnummer. 
 • eventuelt dokumentasjon på lovlig opphold  
  Hvis en eller begge er utenlandske statsborgere må dere dokumentere at dere har lovlig opphold i Norge på vielsestidspunktet.  Se mer informasjon under lover og regler.

Dere legger inn søknaden her: Søknad om vielsesseremoni

Har dere fått prøvingsattesten i posten?
Hvis dere har fått prøvingsattesten i posten kan dere sende originaldokumentet til Nordre Follo kommune, postboks 3010, 1402 Ski, eller levere dokumentet i en lukket konvolutt i resepsjonen på rådhuset. Merk konvolutten «Vielse».   

Har dere fått prøvingsattesten digitalt?
Hvis dere har fått dokumentet digitalt fra Skatteetaten, ønsker vi at dere videresender filen til oss. Vi trenger originalfilen. Den lastes opp med søknad om vielsesseremoni eller ettersendes til vielse@nordrefollo.kommune.no.  Dere kan også videresende den direkte fra Altinn.

Søknadsfrist

Vi ønsker å få søknad om vielse og kopi av legitimasjoner senest fire uker før ønsket vielsesdato, prøvingsattesten senest to uker før.

Vi reserverer ønsket tidspunkt for vielse fortløpende og sender dere endelig bekreftelse på vielsesdato når vi har mottatt all dokumentasjon.

Vielser i juli og august

Vi har normalt ikke vielser i juli. Ønsker dere vielse i august, må søknad og all dokumentasjon sendes oss senest 20. juni.

Søknader innsendt i juli vil ikke bli besvart før tidligst andre uken i august på grunn av ferieavvikling.

Ettersending av dokumentasjon

Hvis dere ikke har fått prøvingsattesten når dere søker om vielsesdato, kan dere ettersende den til oss. Dere kan også sende oss kopi av legitimasjoner og bekreftelse på lovlig opphold på epost eller laste det opp her;

Datoer for vielse

Vi har satt av noen datoer til vielser. Hvis ingen av tidspunktene nedenfor passer, kan dere søke om en annen dato, helst innenfor kontortid. Hvis vi har vigsler og lokale ledig vil vi prøve å innfri ønsket. 

Vi tilbyr ikke vielser på helligdager, inneklemte dager mellom helligdager, i skolens vinter- og høstferie eller i juli. 

På hverdager utføres vielsene vanligvis mellom kl.12.00-15.00 i seremonirommet på rådhuset i Ski. Noen dager setter vi opp vielser andre steder, for eksempel i Gamle Oppegård rådhus eller på Møllerenga.

S = Nordre Follo rådhus i Ski
K* = Gamle Oppegård rådhus på Kolbotn 
L* = Møllerenga på Langhus 

* forutsetter at det er flere vielser, på grunn av mye rigging

2024

Juni

 • lørdag 22.  (S) - fullbooket
 • fredag 28.  (S) - fullbooket

August

 • fredag 9.  (S) - noe ledig
 • lørdag 10. (S) - fullbooket
 • lørdag 17. (S) - fullbooket
 • fredag 23. (S)
 • lørdag 24. (S)

September

 • fredag 6. (S)
 • fredag 20. (S)
 • lørdag 28. (S)

Oktober

 • onsdag 9. (S)
 • torsdag 24. (S)

November

 • fredag 1 (S)
 • fredag 15. (S)
 • fredag 29. (S)

Desember

 • fredag 13. (S)

Vielser i juli og august

Vi har normalt ikke vielser i juli. Ønsker dere vielse i august, må søknad og all dokumentasjon sendes oss senest 20. juni.

Søknader innsendt i juli vil ikke bli besvart før tidligst andre uken i august på grunn av ferieavvikling.

Vielseslokaler

Vielsene holdes i seremonirommet som ligger i 1. etasje i Nordre Follo rådhus, Idrettsveien 8 i Ski.

 Seremonirommet - Nordre Follo rådhus  Seremoni - 14.05.2024Seremonirommet - Nordre Follo rådhus

Seremonirommet i Nordre Follo rådhusGlimt fra en vielse i rådhuset

Enkelte dager setter vi opp vielser i kommunestyresalen i Gamle Oppegård rådhus på Kolbotn og på Møllerenga på Langhus.

Vielse i gamle Oppgård rådhus av Hans Martin EngerKlart for vielse i Gamle Oppegård rådhus

Møllerenga 15.06.2024 - Christina og Daniel
Vielse på MøllerengaVielse på Møllerenga

Vielse utenfor kommunens lokaler

Vi kan også tilby vielser utenfor våre lokaler, helst innenfor kommunegrensen. Vigsleren er til stede inntil 30 minutter. Slike vielser må avtales spesielt.

Praktisk informasjon om vielsesdagen

Oppmøte

Møt opp ti minutter før tiden dere har avtalt for seremonien.  Er vielsen i rådhuset, blir dere hentet på innbyggertorget i 1. etasje.  

Legitimasjon

Dere må ha med gyldig legitimasjon, det vil si pass, norsk ID-kort, førerkort eller bankkort med bilde og personnummer.  

Vigsler

Vielsen utføres av ordfører, varaordfører eller kommunalt ansatt som kommunestyret har oppnevnt.

Vitner

To vitner må være til stede under seremonien. Det kan være forloverne eller to andre myndige personer.  

Vielsesseremonien

 • Seremonien varer i omkring 10 minutter. Vigsleren leser det borgerlige vielsesformularet. Etterpå blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller og erklæres for rette ektefolk.
 • Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselsboken (prøvingsattesten).  
 • Etter seremonien får dere en midlertidig vigselsattest fra Nordre Follo kommune.
 • Endelig bekreftelse på vielsen får dere elektronisk fra Skatteetaten i deres digitale postkasse. Det er viktig at dere påser at dere mottar bekreftelsen.  

Glimt fra en vielse

Vigselsattest

Fra 1. mars 2020 får de som gifter seg bekreftelse på inngått ekteskap fra Folkeregisteret i deres digitale postkasse. Hvis ingen av dere har opprettet en digital postkasse, får dere bekreftelsen i posten.

Ønsker dere vigselsattesten på papir, kan dere bestille dette på nettsiden til Skatteetaten

Ringer

Dere kan sette på ringer under seremonien. Det er fint om dere sier fra om dette før vielsen starter.  

Gjester

Ved vielser i seremonirommet i Nordre Follo rådhus er det normalt plass til 15 personer, inkl. vigsler, brudepar og vitner. Ved behov kan rommet utvides så det blir plass til omkring 30 personer.

Kulturelle innslag

Hvis dere ønsker kulturelle innslag, må vi få beskjed på forhånd. Det er mulig å tilpasse seremonien med diktlesing, sang, musikk eller lignende. Dere har selv ansvar for den praktiske organiseringen av innslag, og dere må overholde den gitte tidsrammen på 20 minutter.  

Fotografering

Det er mulig å fotografere og filme under og etter seremonien. 

Språk

Kommunen gjennomfører helst vielsen på norsk, men det kan avtales at den holdes på engelsk. Hvis begge eller en av brudeparet ikke kan norsk eller engelsk, må det avklares med kommunen i forkant.

Priser for vielse

Priser gjeldende fra 01.01.2024

 • Vielse av egne innbyggere, i kontortid, hverdager mellom kl. 8.00 - 15.30, er gratis.
 • Vielser i kontortid, utenfor kommunens lokaler, koster 1100 kroner.
 • Vielser utenfor kontortid, i kommunens lokaler, koster 1600 kroner.
 • Vielse utenfor kontortid, utenfor kommunens lokaler, koster 2700 kroner.
 • Tillegg for vielser utenfor kommunens grenser er 1100 kroner. Utgifter til reise og opphold kommer i tillegg.
 • Tillegg for par som ikke er bosatt i kommunen er 1600 kroner.

Avbestilling

Avbestilling må skje minst én uke før avtalt tid for vielse. Ved avbestilling etter fristen må vielsen betales i sin helhet. Egne innbyggere betaler 500 kroner i avbestillingsgebyr hvis vielsen er avtalt innenfor kontortid.

Avbestilling av vielse i juli og august

Fristen for å avbestille en vielse som er reservert til juli og august, er 20. juni.

Vigslere i kommunen vår

Ordfører og varaordfører har direkte myndighet etter loven. Kommunestyret har i tillegg oppnevnt fem ansatte som har vigselsmyndighet;

 • Cecilie Dahl-Jørgensen Pind, ordfører
 • Knut Tønnes Steenersen, varaordfører
 • Marianne Kjær, politisk sekretariat
 • Enid Ninni Øyjordet Christensen, politisk sekretariat
 • Kari Skarheim, politisk sekretariat
 • Morten Nordahl Ellingsen, kommunikasjonssjef
 • Carina Vestli Jørgensen, kommunikasjon og politisk sekretariat

Lover og regler

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat har ansvaret for den praktiske tilretteleggingen av vielser i kommunen. Det vil si at vi har kontakt med brudeparene, samler inn all nødvendig dokumentasjon og klargjør for seremoni.

Vigselskoordinator: Marianne Kjær  
Telefon: 45 27 90 71
Epost: vielse@nordrefollo.kommune.no