Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan

Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) danner et viktig utgangspunkt for planlegging og prioritering av kommunens satsinger og ressursbruk.

Med krevende økonomiske rammevilkår og et høyt ambisjonsnivå for sosial og teknisk infrastruktur er LDIP et godt grunnlag for prioritering av kommunens investeringer.

De første årene av LDIP danner grunnlag for Økonomi- og handlingsplan 2023-2026 og for kommunens omstillingsprogram Utvikling og bærekraft.

Hensikten med LDIP er å vise hvilke investeringskostnader og finansieringsbehov som vil være nødvendig i et 20-årsperspektiv for å møte endrede og økte behov for bygg og anlegg.

Kommunens første LDIP ble vedtatt i juni 2021, og en revidert versjon ble vedtatt i juni 2022. LDIP planlegges rullert hvert annet år.  

Les LDIP 2023-2042 (vedtatt i 2022) 

Les LDIP 2022 - 2042 (vedtatt i 2021)  

Spørsmål og svar om tertialrapport, LDIP og mål- og rammesak

Folkevalgte kan sende inn spørsmål til 1. tertialrapportering 2022, Rammesak 2023-2026 og LDIP 2023-2042.

Spørsmål og svar publiseres fortløpende her