Vi leter etter en større vannlekkasje på Kolbotn

Det kan bli varierende vanntrykk, eller vannet kan tidvis bli borte i kortere perioder.
kartutsnitt berørt område vannlekkasje Kolbotn

Kartustnitt: Nordre Follo kommune

Vi må søke etter en større vannlekkasje på Kolbotn onsdag 13. mars.

Berørte innbyggere fikk SMS fra kommunen onsdag formiddag. 

Se på kart her hvilket område som er berørt.

Sist endret: 13.03.2024