Utlysning av tilskuddsordning for mindre tiltak langs kyststien i Follo

Folloregionen IPR har etablert en tilskuddsordning for mindre tiltak langs kyststien i Follo i 2024. Søknadsfristen er 1. april.
Illustrasjonsfoto av kyststi-skilt med turgåer i bakgrunnen

Foto: Visit Drøbak & Oscarsborg

Tilskuddsordningen har til hensikt å bidra til økt engasjement og oppmerksomhet, bedre fysisk tilrettelegging og økt bruk av kyststien.

Lag, foreninger og andre grupperinger/organisasjoner hjemmehørende i Follo inviteres nå til å søke om tilskudd til tiltak som kan bidra til bedre fysisk tilrettelegging og økt engasjement og oppmerksomhet rundt kyststien.

Les mer og se kontaktinfo på Folloregionens nettsider.

Sist endret: 20.03.2024