Søk grunntilskudd til kulturorganisasjoner innen 15. mars

Lokale frivillige kulturorganisasjoner i Nordre Follo kommune kan søke om grunntilskudd til drift av organisasjonen. Søknadsfristen er 15. mars 2024.
blid mann med skjegg peker oppover

Foto: Adobe Stock

Søknader vi får inn blir behandlet i virksomhet for kultur, idrett og friluftsliv. Tildelingen til den enkelte organisasjon blir vedtatt politisk i juni. Tilskuddene blir utbetalt umiddelbart etter vedtaket.

Retningslinjer for tilskuddet og søknadsskjema finner du her:

Skolekorps

Skolekorpsene i Nordre Follo har en egen tilskuddsordning.

Tilskuddspotten er på 550 000 kroner. Tilskuddet til skolekorpsene fordeles slik: Et fast beløp til alle, pluss hodetilskudd per antall medlemmer. Alle korpsene må sende inn opplysninger om medlemstall og budsjett på skjema for å få tilskudd.

Frist: 15. mars 2024  

Tilskudd til nærmiljøtiltak

Du kan søke om tilskudd til nye og/eller eksisterende nærmiljøanlegg og kulturbygg. Tilskuddet kan brukes til oppgradering, nye nærmiljøanlegg og kulturbygg, eller vedlikehold av eksisterende nærmiljøanlegg og kulturbygg.  

Følgende søknader blir prioritert:

  • Søknader som bidrar til å nå kommunens mål.
  • Lokale kulturbygg som benyttes av alle alders- og befolkningsgrupper.
  • Tiltakene skal ligge i, eller i tilknytning til boområder, sentra, friluftsområder ute naturen, eller andre oppholdssteder.  

Søknadsskjema og retningslinjer finner dere i kommunens søknadsportal.

Andre tilskuddsordninger

Prøv selv

Prøv selv er et eget kulturtilskudd for barn og unge i alderen 10-20 år som har en idè til et prosjekt eller en aktivitet. Både enkeltpersoner og en gruppe kan søke. Ideen skal gjennomføres på barn og unges egne premisser, og de skal ha ansvaret for gjennomføringen selv. 

Søkere under 18 år må oppgi minst en kontaktperson over 18 år i tillegg. Ingen søknadsfrist.

Les mer om Prøv selv.

Kulturarrangement

Du kan søke arrangementstilskudd eller underskuddsgaranti til avgrensede åpne kulturarrangementer. Hovedsøknadsfrist er 15. mars. Vi behandler også søknader fortløpende gjennom hele året.

Sist endret: 07.03.2024