Informasjon fra Follo legevakt før påsken

Legevakten tipser om hvordan du kan forberede deg til påsken, og minner om at de alltid prioriterer de sykeste pasientene først.
Hånd holder telefon med nummer til legevakten

Foto: Nordre Follo kommune

Påsken står for tur og derfor ønsker vi på legevakten å minne om følgende:

  • Husk å hente ut resepter og forny resepten din hos fastlegen
  • Dersom du trenger forlengelse av sykemelding, er det fastlegen som hjelper deg med dette
  • Kjøp inn reseptfrie legemidler du kan ha behov for under påsken

Legevakten prioriteter alltid de sykeste pasientene først. Pasienter som ikke trenger raskt legetilsyn, vil bli henvist til å kontakte fastlegen.

Vi ber pasienter om å ikke ha med seg flere personer enn det som er strengt nødvendig til legevakten. Hovedregelen er at barn og pasienter som trenger bistand, kan ha med én ledsager.

Dette er viktig for at de som er syke skal få best mulige venteforhold på legevakten, og av smittevernhensyn.

Hvem bør du kontakte når?

Det anbefales at du først tar kontakt med fastlegen din. Fastlegen er din hovedkontakt inn i helsevesenet når du er syk.

Legevakten er der for deg som har akutte plager som ikke kan vente til fastlegen er tilgjengelig.

Er du usikker på om du trenger legehjelp eller om din problemstilling kan vente, kan du ringe legevakten på telefon 116 117.

Du kan også søke råd på nettsidene helsenorge.no for å få hjelp til vurderingen.

Ring 113 hvis det er akutt og står om liv.  

I disse tilfellene ber helseetaten deg alltid ta kontakt med fastlegen først:

  • forkjølelse og influensalignende symptomer
  • feber hos barn eldre enn ett år med god allmenntilstand
  • øyekatarr\
  • behov for sykmelding/ forlengelse av sykemelding
  • fornyelse av resepter
  • behov for legeattest
  • kroniske tilstander uten akutt forverring

Sist endret: 18.03.2024