Follobanens ene tunnelløp stenges 15. april for utskifting av strømliner

Bane NOR skal skifte strømlinene i Blixtunnelen, og stenger derfor det ene tunnelløpet fra og med 15. april.
reisende på Ski stasjon

Foto: Nordre Follo kommune

Dette får noen konsekvenser for togenes avgangstid. Sjekk Vys app eller nettside for mer informasjon

Les mer på Bane NORs nettsider.

Sist endret: 18.03.2024