Byutviklingsworkshop i Ski – hva skal skje med rådhustomta?

12. mars ble det holdt en byutviklingsworkshop i Rådhusteateret i Ski. Formålet var å få frem gode forslag til hva som kan erstatte den nye videregående skolen på tomta ved rådhuset.
Tone Karlsen og Mette Skrikerud smiler mot kamera

Foto: Nordre Follo kommune

Flere foredragsholdere bidro med spennende tanker rundt byutvikling, blant andre Line Havstein i Skanska, Monica Espinoza Valle og Hanne Pollen fra Sweco Arcitects, leder av utvalg for eiendom, næring og utvikling, J. Kristian Bjerke (H) og bylivsutvikler Eileen Brandsegg.

Det viktigste var likevel å få tak i innbyggernes meninger og ideer, og det ble arrangert en workshop hvor alle kunne bidra. Rundt 100 innbyggere og deltakere fra lokale råd og organisasjoner møtte opp for å bli inspirert og delta på workshopen.

Kommunedirektøren Øyvind Henriksens oppfordring var å være kreativ og tenke utenfor boksen. 

Resultatet ble en rekke gode ideer til bruk av tomten, som kommunen nå skal vurdere.

Workshopen ble arrangert av Tone Aurlien Karlsen, prosjektleder i program SkiLiv og Mette Sjølie Skrikerud, spesialrådgiver i Næring og regional utvikling.

Sist endret: 14.03.2024