Har du utfordringer med vannet i kulda?

Dårlig trykk i krana eller at vannet er borte kan indikere frosne vannledninger. Vi anbefaler at du sjekker om naboen har vann. Hvis naboen har vann, er problemet trolig på dine egne vannledninger.
Vann som renner

Dersom flere naboer har mistet vannet, og dere ikke er tilkoblet en felles privat stikkledning, kan det være problemer på kommunens hovedledning. I slike tilfeller kan dere ringe oss på tlf 02178 (bli satt over til vann og avløp), eller vakttelefon 64 87 85 94 (mellom kl. 15 og 07).

Dersom din private vannledning har fryst er det tryggest å få profesjonell hjelp av rørlegger med tilgang til nødvendig utstyr og instrumenter som kan avdekke eventuelle skader og forhindre vannskade.

Nedenfor følger både forebyggende råd og hva som er lurt å gjøre når uhellet først er ute.

Forebyggende råd

Huseiernes Landsforbunds åtte tips for å unngå frosne rør:

  • Ha varme på i alle rom med vannførende rør
  • Isoler rør og sanitærutstyr i kalde kryprom, yttervegger, golv og tak.
  • Unngå kald trekk på rør under lufteventiler, vinduer eller utette vegger.
  • Ikke senke innetemperaturen lavere enn til ca. 10 °C.
  • Tøm og steng rør som i perioder ikke har vanngjennomstrømming.
  • Tøm og steng vannet i utendørskranen for vinteren.
  • Steng hovedstoppekranen om du skal være borte.
  • Eventuelt kan du tvinne en varmekabel rundt rør som står i fare for å fryse dersom du kan komme til røret.

Når uhellet er ute og vannledningen har fryst

Når vann fryser til is, utvider det seg. Det kan få vannrør og kraner til å sprekke. Derfor anbefaler vi at du er varsom med å forsøke å tine opp frosne rør selv, ettersom dette i ytterste konsekvens kan føre til lekkasjer og brann.

Først og fremst bør du stenge hovedkranen slik at det ikke står trykk på vannet i rørene når de tiner opp.

Hvem har ansvar for hva når vannet har fryst

Offentlige/kommunale vannledninger ligger normalt på en frostfri dybde, og fryser derfor sjeldent. Dersom dette likevel skjer, skal vi sørge for undersøkelser og tining.

Du som huseier eier stikkledningene fra huset og til påkoblingspunktet på kommunal vannledning. Du bør derfor kontakte en privat rørlegger/entreprenør for undersøkelser og tining av dine private ledninger.

Kommunen har dessverre ikke mulighet til å bistå med tining av private vannledninger.

Om dette er et gjentagende problem hos deg, kan det være en idé å isolere traseen eller gjøre andre tiltak.

Hvis du oppdager lekkasje

Det er viktig at du kontakter både forsikringsselskapet ditt og rørlegger dersom du oppdager en lekkasje.

Sist endret: 23.01.2024