Vil du jobbe som frivillig med aktivitetstilbud for personer med demenssykdom?

I samarbeid med Røde Kors starter kommunen opp et pilotprosjekt på Solborg bo- og aktiviseringssenter. Bli med på informasjonsmøte 7. februar!
Ungt menneske som holder  hendene til en eldre

Tilbudet vil også fungere som et avlastningstilbud for pårørende.

Økningen i antall personer med demenssykdommer i kommunene betyr at vi må tilpasse og omstrukturere tilbudet vårt.

Flere pårørende har gitt utrykk for behov for mer fleksibel avlastning, både lengre oppholdstid per dag og behov for avlastning på ettermiddag og kveld.

Vil du være med og bidra
til et varmere lokalsamfunn?

Dette prosjektet tar sikte på å gi en
meningsfull og aktiv hverdag for disse personene, samtidig som det
avlaster pårørende som ofte kjenner på omsorgsbyrden.

Er dette noe du syntes hørtes givende ut?

Har du tid enten tirsdager eller torsdager fra kl. 15 til 19?

Eller har du mulighet til å være ledsager på buss tirsdager eller torsdager fra kl. 14 til 15 eller fra kl. 18.30 til 19.30?

Registrer deg som frivillig i dag  

Bli med på informasjonsmøte 7. februar

Her får du vite mer om pilotprosjektet og hva det innebærer å være frivillig. Røde Kors vil sørge for å gi deg nødvendig kompetanse for oppgaven. I tillegg vil kommunen bistå med kompetanse om brukergruppen.

Velkommen til introduksjonskurs onsdag 7. februar i lokalene til Ski Røde Kors i Fjellklangveien 3. Kurset starter kl. 18 og varer til kl. 21.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med virksomhetsleder på Solborg, Anne Elisabeth Bredvold:  

 
Telefon: 97 95 94 03
 

Sist endret: 06.02.2024