Vi leter etter en større vannlekkasje på Siggerud fredag 9. februar

Vanntrykket i kranene i det berørte området kan variere, og vannet kan bli midlertidig borte.
vannlekkasje på Siggerud 9.2.

SMS ble sendt ut til de berørte husstandene på Siggerud tidlig fredag ettermiddag. 

dette kartet kan du se hvilke områder som er berørt.

Sist endret: 12.02.2024