Skrivemåten for stedsnavnet Waldemarhøy er vedtatt

Kartverket har nå fattet vedtak i saken, og Waldemarhøy er skrivemåten som skal benyttes ved offentlig bruk.

Bakgrunn

Waldemarhøy/Valdemarshøi er bruksnavnet til eiendommen gnr. 133 bnr. 5 i Ski. Bruksnavnet har hatt flere ulike skrivemåter, og har ikke vært registrert i Sentralt stedsnavnregister (SSR). Kommunen ba derfor Kartverket om å reise navnesak for bruksnavnet for å fastsette rett skrivemåte.

Kartverket har nå fattet vedtak i saken, og Waldemarhøy er skrivemåten som skal benyttes ved offentlig bruk.

Se vedtaket fra Kartverket:

Klage på vedtaket

Lov om stadnamn § 12 slår fast hvem som kan klage på vedtaket om skrivemåten.

Klagefristen er 6. mars 2024.

De som har klagerett har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos Kartverket. Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

En eventuell klage skal sendes til Kartverket med kopi til kommunen. Klagen skal grunngis, og grunngivningen må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

Les mer her: Lov om stadnamn  

Hva skjer videre?

Når klagefristen har gått ut vil stedsnavnet Waldemarhøy bli registrert i Sentralt stedsnavnregister, og vil være synlig i kartet. Veinavnet Waldemarhøyveien beholder sin eksisterende skrivemåte.

Kontaktinformasjon

Lurer du på noe om dette? Ta kontakt med saksbehandler Ingvild Strand Danielsen på e-post: ingvildstrand.danielsen@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 14.02.2024