Nordre Follo kommune vurderer konkrete alternativer for nytt lokalt vannbehandlingsanlegg

Statsforvalteren har pålagt kommunen å etablere et lokalt vannbehandlingsanlegg snarest mulig.
illustrasjon samspill

Anlegget, som blir en del av vannproduksjonen ved Stangåsen, skal behandle vannet som blir til overs fra drikkevannsproduksjonen.

Dette vannet havner nå i spillvannsnettet og fører til kapasitetsproblemer der, som igjen kan føre til kloakkutslipp i drikkevannskilden Gjersjøen og Bunnefjorden. Det forårsaker også driftsproblemer på Nordre Follo renseanlegg, og kan forårsake kjelleroversvømmelser for innbyggere som bor langs hovedledningen.

Det nye vannbehandlingsanlegget vil løse disse problemene til fordel for både innbyggere i Nordre Follo, natur og miljø.

Vurderer alternativer for plassering

Saken har vært til flere politiske behandlinger, både i tidligere Oppegård kommune og i Nordre Follo kommune.

Nordre Follo kommune arbeider nå med å finne den mest hensiktsmessige plasseringen av det nye vannbehandlingsanlegget.

Kort sagt har arbeidet som er gjort så langt kokt spørsmålet om plassering ned til to anbefalte alternativer, begge på Stangåsen:  

  • vannbehandlingsanlegg over bakken på en tomt i nærheten av vannbehandlingsanlegget (noen ulemper for naboer, ikke fullt så dyrt for felleskapet, forutsetter frivillig grunnavståelse til kommunen) 
  • vannbehandlingsanlegg i en fjellhall under bakken (lite ulemper for naboer, vil koste felleskapet veldig mye penger)

Saken blir politisk behandlet i utvalg 5. mars

For at politikerne skal kunne vurdere om alternativet med tomter i nærheten av vannbehandlingsanlegget er et reelt alternativ når de behandler saken, har kommunen kontaktet grunneiere rundt vannbehandlingsanlegget og undersøkt mulighetene for å kjøpe eiendom der vannbehandlingsanlegget kan ligge.

For å redusere usikkerheten omkring hvorvidt kommunen får ervervet grunn ved vannbehandlingsanlegget, mener kommunedirektøren at det i tillegg kan være hensiktsmessig å få vurdert et nytt alternativ i form av industriområdet ved Peder Sletners vei.

Når det gjelder alternativet med fjellhall er det usikkerhet knyttet til grunnforholdene. Kommunedirektøren mener at det bør bli gjort nærmere grunnundersøkelser for å redusere denne usikkerheten.

Utvalg for klima, teknikk og miljø behandler saken tirsdag 5. mars.

Du kan lese mer om saken og se sakspapirene fra den forrige politiske behandlingen av plassering av vannbehandlingsanlegget i politisk møtekalender.

Sist endret: 15.02.2024