Bufetat søker etter et fosterhjem for en ungdom i Nordre Follo

Ungdommen trenger et trygt sted å bo, et hjem med voksne som forstår og gir omsorg.

Vil du åpne opp hjemmet ditt og gi ungdommen omsorg og trygghet?

Fosterhjemstjenesten leter etter noen som kan bli fosterhjem eller vertsfamilie/hybeloppfølging for ungdom i ditt nærmiljø.

Du trenger ikke ha erfaring med å være fosterhjem

Det som er viktig, er at du har egenskaper som nysgjerrighet, åpenhet, tålmodighet og at du liker å samarbeide med andre mennesker. 

Ungdommen søker et trygt sted å være, et hjem hvor de voksne er forståelsesfulle og at de hjelper med det han eller hun måtte trenge.

Om du ikke selv er aktuell, men kjenner andre i ditt lokalmiljø som du ser for deg kunne passe til å bli fosterhjem – tips dem gjerne!

Er du interessert i å vite mer?

Da kan du ta kontakt med:

Senad Selimi, seniorrådgiver team Familieråd, familie og nettverk, Fosterhjemstjenesten avdeling Akershus

Telefon: 46 61 70 33
Senad Selimi

Vi håper å høre fra deg!

Du kan lese mer om fosterhjemsoppdraget på
fosterhjem.no

Foto: fosterhjem.no

Sist endret: 12.02.2024