Varsel om støyende arbeider og stengt vei på Rausjøveien bru

Vi stenger Rausjøveien bru for å undersøke grunnforholdene onsdag 24. april mellom klokken 01.00 – 03.00.
Rausjøveien bru markert på kart

Kartutsnitt: Nordre Follo kommune

Rausjøveien bru trenger å bli rehabilitert. Det jobber vi med.

Som en del av prosjektet vårt må vi kartlegge grunnforholdene. Det innebærer at vi må grunnbore i området.

Støyende arbeider 

Arbeidet med boringen vil starte mandag 22. april. Arbeidet vil skje på dagtid mellom klokken 07-17.

Veien vil holdes åpen på dagtid, men vær oppmerksom på at arbeidene fører til begrenset fremkommelighet og støy.

Metoden som brukes for grunnundersøkelsene er totalsondering og håndholdt boring. Vi gjør vårt ytterste for å begrense nattarbeidet og støyen det medfører.

Vi beklager ulempene dette medfører.

Veien blir stengt en natt

Veien vil bli stengt for all trafikk ved Rausjøveien 2 og frem til Damfaret onsdag 24. april klokken 01.00 – 03.00.

I denne perioden vil det ikke være mulig å passere broen.

Vi har vært i kontakt med nødetatene, og sammen med dem laget en plan for hvordan vi skal legge til rette for en utrykning om det trengs.

Har du spørsmål? 

Elin Mattson
Prosjektleder
Nordre Follo kommune, vei og park   
41 31 27 69
elinrebecka.mattson@nordrefollo.kommune.no

Daniel Maberg
Stedsansvarlig/boreleder
Mesta AS 
91 24 44 95

Sist endret: 19.04.2024