Arbeid på hovedvannledning

Torsdag-fredag denne uken skal vi arbeide på hovedvannledningen fra området Ski skole til Langhus skole/Ramstad terrasse.
Vann som renner

Arbeidet på hovedvannledningen mellom Ski og Langhus vil berøre mange abonnenter mellom klokken 21.00 torsdag 14. og klokken 06.00 fredag 15. september. Vannet blir skrudd av mens vi arbeider.

Får du SMS om dette fra oss torsdag morgen, ber vi om at du fyller opp og lagrer vann til eget bruk. Det vil bli satt ut en stor tank på parkeringsplassen ved Langhus skole hvor man i nødstilfelle kan hente drikkevann.

Ski sykehus/Vardåsen vil ikke bli berørt, da de kobles til en nødvannstank.

Alle berørte vil få en SMS fra kommunen torsdag morgen 14. september. Dersom du ikke mottar SMS men likevel mister vannet, har du tilgang til nødvannstanken på Langhus skole.

Sist endret: 13.09.2023