Informasjon fra brannvesenet om ekstremvær

Det er igjen varslet ekstreme nedbørsmengder. Brannvesenet strekker seg langt for å hjelpe, men ber alle gjøre forebyggende grep for å redusere faren for skader.
brannbil

Hvorvidt det treffer oss i Follo med stor tyngde er usikkert, men erfaringer fra hendelser under «Hans» bør få alle og enhver til å øke bevisstheten om egenberedskap.

Brannvesenet strekker seg langt for å hjelpe befolkningen, men de trenger også at enhver gjør forebyggende grep som reduserer skadepotensialet som kan følge av store nedbørsmengder.

Brannvesenet ønsker som utgangspunkt alltid å hjelpe, men når det står på som verst må de prioritere det som er viktigst i deres samfunnsoppdrag som brann- og redningsetat.

Som alltid er brannvesenets første prioritering akutte hendelser som truer liv og helse. Når det kommer til materielle verdier vil samfunnskritiske bygg og infrastruktur være det viktigste. Når de har kapasitet hjelper de også til med restverdiredning i private hjem.

Det er ikke med lett hjerte brannvesenet må prioritere så hardt, men det er viktig at vi alle har lik situasjonsforståelse når ekstreme hendelser inntreffer. Brannvesenet gjør sitt ytterste sammen med sine eierkommuner for å hjelpe innbyggerne med de ressursene de disponerer.

Sist endret: 19.09.2023