Gangvei stengt mens vi reparerer den i uke 38

Vi reparerer nederste del av gangveien fra Vassbonn skole til Trolldalen. Gangveien fikk store skader av uværet «Hans».
kart med markering av stengt og ødelagt gangvei etter ekstremvær

Vi skal rydde opp i skadene og gjøre grøftene bedre, slik at overvannet blir bedre håndtert ved neste store uvær.

Det blir en del støy mens vi holder på. Gangveien vil også være stengt på dagtid mens jobben blir gjort av rammeavtaleentreprenøren vår.
 
Arbeidene vil bestå av å grave ut masser, pigge i fjell og bygge opp igjen grusdekket. Vi vil også rydde noe vegetasjon.
 
Arbeidene begynner mandag 18. september og er planlagt å vare i en ukes tid.

Sist endret: 18.09.2023