Send ditt programforslag til Den kulturelle skolesekken

Hvis du er en profesjonell kunstner eller utøver, og vil bidra til å gi barn og unge gode opplevelser innen kunst og kultur, tar DKS nå imot forslag.
Den kulturelle skolesekken på Langhus skole

Den kulturelle skolesekken (DKS) bidrar til at alle skoleelever i Norge, uansett hvor de bor, hvilken skole de går på eller hvilken bakgrunn de har, møter profesjonell kunst og kultur.

Den kulturelle skolesekken i Nordre Follo tar nå imot programforslag til skoleåret 2024/25.

Fristen for innsending av forslag er 1. november 2023.

Fyll ut forslagsskjema og send vedlegg på mail til DKS@nordrefollo.kommune.no.

Alle forslag vil få svar innen midten av februar 2024.

Forslagsskjema: Trykk her!

Nordre Follo kommune ønsker både verksteder og forestillinger/fremvisninger velkommen som programforslag.

Representerer du en kunst- eller kulturinstitusjon, kan du registrere institusjonen og sende inn forslag på vegne av denne. Produksjoner med videodokumentasjon vil bli prioritert.

Flere tusen utøvere bidrar i DKS-ordningen, som er landets største formidlingsarena for kunstnere og kulturformidlere.

Det er et mål at utøverne, produksjonene og apparatet elevene møter speiler vårt samfunn, synliggjør forbilder og bidrar til et inkluderende og mangfoldig fellesskap.

Meld inn ditt programforslag – og du kan bli en av dem som bidrar i verdens beste ordning for kunst- og kulturformidling til barn og unge!

Foto: Fra produksjonen Kulturskolens Skoleforestilling, vår 2023. 

Sist endret: 26.09.2023