Årets ALLEMED-dugnad handler om ungdom og fritid

Velkommen til deg som er involvert eller engasjert i barn og unges fritidsaktiviteter!
Ungdommer som sitter på en ramp

Sted: Ungdomskafeen i Westgaarden, Idrettsveien 10, Ski sentrum
Dato: Mandag 6. november 2023
Tid: Kl. 18:00- 21:00  

I Nordre Follo skal alle barn og unge ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.

Vi ønsker velkommen til kommunens årlige ALLEMED-dugnad, der representanter fra kommunen inviteres sammen med lokal frivillighet for en målrettet diskusjon.

I årets ALLEMED har vi valgt å ha et ekstra fokus på ungdom og fritid:

  • Hva skal til for at ungdommene i Nordre Follo fortsetter i sine fritidsaktiviteter?
  • Hva hindrer dem i å delta på fritidsaktiviteter?
  • Hvilke muligheter har barn og unge til medvirkning i sine fritidsaktiviteter?
  • Og hva tenker ungdommene selv?    

Påmelding på e-post til Maren Owe innen 5. november.
Fullstendig program for kvelden sendes på e-post.

Kommunen "eier" resultatene fra dugnaden, i form av konkrete ideer og engasjement, og har ansvaret for å forvalte og realisere disse.

Målet er å finne frem til gode ideer og løsninger som styrker arbeidet med fritidserklæringen hos oss. Fritidserklæringens to mål er at alle barn og unge, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet, og at barn og ungdom skal involveres og ha innflytelse over sin lek og fritidsaktivitetene de skal delta i.

Etter ALLEMED-dugnaden i fjor har kommunen jobbet videre med blant annet:

  • Samarbeid med ungdomsrådet om ALLEMED Ung-dugnad
  • Informasjon om tilskuddsordningen og fritidstilbud i kommunen
  • Forsterke tilskuddsordningen for sårbare grupper
  • Etableringen av en ALLEMED-festival

Sist endret: 26.10.2023