Søk om tilskudd til inkludering av barn og unge

Målet er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Fristen for å søke er 3. november.
Bilde av barn i lagtrøyer med armene rundt hverandre

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) har nå lyst ut tilskuddsordningen «Tilskudd til inkludering av barn og unge». 

Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Fristen for å søke er 3. november 2023

Hvem kan søke?

  • Offentlige instanser
  • Private aktører
  • Frivillige organisasjoner

Virksomheten som søker om tilskudd, må være registrert i enhetsregisteret.

Enkeltpersonforetak og privatpersoner kan ikke søke.

Prioriteringer for 2024

Tilskudd til inkludering av barn og unge er en treårig tilskuddsordning. Bufdir utlyser likevel tilskuddsordningen hvert år, blant annet for å sikre at nye søkere skal kunne motta tilskudd.

Forskrift om tilskudd til inkludering av barn og unge gir Bufdir anledning til å prioritere søknader fra aktører som ikke allerede mottar flerårig tilskudd. Nye søknader fra aktører som allerede mottar flerårig tilskudd, kan prioriteres lavere.

Ved oversøkning kan Bufdir prioritere søknader om etablering av nye prosjekter.

Det er sannsynlig at søknader fra aktører med pågående tilskudd vil bli prioritert lavere i 2024, i likhet med praksis fra 2023. Det vil likevel være avhengig av antall søknader og totalt omsøkt beløp.

Frivillige organisasjoner, private aktører og andre offentlige instanser (som ikke er kommuner eller bydeler i Oslo) skal sende inn én søknad per aktivitetstype, og søknaden skal knyttes til deltakende kommune.

Slik søker du

  1. Les mer om tilskuddsordningen og sett deg inn i regelverket
  2. Logg inn i søknadsportalen, fyll ut og send inn søknad

Lurer du på noe?

Ta kontakt med Bufdir ved behov:
• Send e-post til tilskudd@bufdir.no
• Ring Tilskuddsavdelingen på telefon 46 61 55 80

Saksbehandlere
Mari Ommundsen
E-post: mari.ommundsen@bufdir.no
Telefon: 46 61 95 67

Johanne Halsnes Århus
E-post: johannehalsnes.arhus@bufdir.no
Telefon: 46 61 63 11

Heidi Hafnor Larsen
E-post: heidihafnor.larsen@bufdir.no
Telefon: 46 61 58 14

Emina Simic
E-post: emina.simic@bufdir.no
Telefon; 46 61 79 25

Cathrin Dahl-Johansen
E-post: cathrin.dahljohansen@bufdir.no
Telefon: 46 61 57 33

Sist endret: 17.10.2023